Servicii pentru rezidenţii permanenţi

Imagine HDR a grădinii chineze în Grădinile botanice din Montreal (Nantel, A © Nantel, A; VisaPro.ca Toate drepturile rezervate)
Imagine HDR a grădinii chineze în Grădinile botanice din Montreal 
(HDR image of the Chinese Garden of the Montreal Botanical Gardens)
Fotograf: Nantel, André © Nantel, André; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.

1. Ce este un Serviciu pentru rezidenţii permanenţi
 

Un serviciu pentru rezidenţii permanenţi este de fapt o opţiune, un statut, un document, o autorizaţie sau un certificat care se referă şi/sau este absolut necesar pentru a obţine una dintre vizele de rezident permanent. Astfel, această pagină web tratează toate acele situaţii speciale în care viitori rezidenţi permanenţi sau cei care deţin deja o viză de rezident permanent, ar necesita asistenţă suplimentară în obţinerea acelui anumit document şi/sau autorizaţie/certificare specială, fără de care eliberarea vizei lor de rezident permanent sau revenirea lor în Canada nu ar fi posibilă. VisaPro.ca oferă toate aceste servicii profesioniste, în cazul în care, situaţia sau circumstanţele speciale ale clientului le-ar impune.

Printre diferitele servicii pentru rezidenţii permanenţi oferite se numără:
 

 1. Certificat de sélection du Québec (CSQ – Certificat de selecţie din Quebec)

Acordul Canada-Quebec, a fost semnat in 1991, şi prevede că [provincia] Quebec este singur(a) responsabil(ă) în selectarea aplicanţilor destinaţi diferitelor regiuni şi oraşe din Quebec. Pe de altă parte, responsabilitatea federală, în cadrul Acordului Canada-Quebec, este de a evalua admisibilitatea aplicantului şi de a elibera vizele de rezidenţă temporară sau de rezidenţă permanentă. Prin urmare, un ofiţer de viză poate refuza un aplicant, în cazul în care se dovedeşte a fi inadmisibil, chiar dacă acesta a fost deja selectat de Quebec. Totodată, un ofiţer de viză nu va elibera o viză de rezident temporar sau de rezident permanent unui aplicant cu destinaţia [provincia] Quebec dacă nu a îndeplinit toate criteriile de selecţie din Quebec, chiar dacă acesta ar fi admisibil conform cerinţelor federale.

The certificat de sélection du Québec (CSQ – Certificat de selecţie din Quebec) este eliberat de Guvernul din Quebec aplicanţilor care vor fi capabili să se adapteze în mod favorabil la cultura şi modul de viaţă din Quebec. Acesta este obligatoriu pentru toţi aplicanţii care intenţionează să locuiască exclusiv în Quebec.

Actuala piaţă a muncii din Quebec se caracterizează prin schimbări rapide care necesită un nivel ridicat de adaptabilitate al forţei de muncă. Prin introducerea obligatorie a CSQ-lui, Guvernul din Quebec asigură un control riguros al imigrării în cadrul graniţelor sale, permiţându-i să monitorizeze mai îndeaproape realizarea unor niveluri prestabilite de imigrare şi mai important, să favorizeze, în principal, selecţia familiilor tinere, a persoanelor vorbitoare de limbă franceză şi a persoanelor cu experienţă în domeniile ocupaţiilor cu cerere mare în Quebec.

În general vorbind, aplicanţii care intenţionează să locuiască în exclusivitate în Quebec pot aplica, după obţinerea necesarului CSQ, într-una din cele trei categorii de vize de rezident permanent: categoria de muncitori calificaţi din Quebec, clasa oamenilor de afaceri şi cea de sponsorizare familială. Deşi acelaşi CSQ este necesar în toate cele trei cazuri, criteriile de selecţie pentru fiecare CSQ variază în funcţie de viza de rezident permanent solicitată. De exemplu, criteriile de selecţie pentru un CSQ asociat unei cereri de rezidenţă permanentă în categoria de sponsorizare familială sunt total diferite de criteriile de selecţie pentru un CSQ asociat unei cereri de rezidenţă permanentă într-una din celelalte două categorii menţionate.

Pentru a obţine un CSQ care le va permite să aplice pentru o viză de rezident permanent fie în categoria muncitorilor calificaţi sau clasa oamenilor de afaceri din Quebec, candidaţii trebuie să obţină un minim de puncte (cu sau fără soţ/soţie sau partener consensual). De obicei, în evaluarea unei cereri de CSQ, sunt luaţi în considerare zece factori: educaţie, experienţa de muncă, vârsta, competenţele lingvistice, vizite şi rude în Quebec, caracteristicile soţului/soţiei sau partenerului consensual, dovada unei oferte de muncă validată în Quebec, configurarea familială relativ la copii, autonomie financiară, şi adaptabilitate.

În toate cazurile, aplicanţii trebuie să dispună de fonduri suficiente pentru a-şi satisface nevoile personale de întreţinere (şi pe cele ale membrilor familiei lor, în cazul în care aceştia îi însoţesc) pe o perioadă de timp predeterminată. În acest scop, va fi absolut necesar semnarea unui contract de suficienţă financiară personală. În cele din urmă, este important de reţinut că un CSQ se eliberează pentru o perioadă determinată de timp, şi prin urmare, este vital să se aplice pentru rezidenţa permanentă în Canada, în categoria corespunzătoare, de îndată ce CSQ-ul a fost primit.

Limba franceză a fost întotdeauna materia dumneavoastră preferată în şcoală? Aveţi o importantă experienţă de lucru în străinătate, ca mecanic de echipamente grele şi doriţi să lucraţi şi să vă stabiliţi definitiv în Rimouski? În ultimii ani aţi lucrat ca negustor de peşte în Gaspé cu o viză de rezident temporar şi aţi dori în cele din urmă să obţineţi statutul de rezident permanent? În acest caz, aveţi nevoie de un CSQ şi noi vă putem ajuta să stabiliţi dacă sunteţi suficient de calificat într-un domeniu al profesiilor cu mare căutare şi să vă asistăm în obţinerea rapidă a CSQ-lui. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.
 

 1. Certificat de sélection du Québec (CSQ – Certificat de selecţie din Quebec) conform cu Programme de l’expérience québécoise (PEQ – Programul experienţei quebecheze)

Acordul Canada-Quebec, a fost semnat in 1991, şi prevede că [provincia] Quebec este singur(a) responsabil(ă) în selectarea aplicanţilor destinaţi diferitelor regiuni şi oraşe din Quebec. Pe de altă parte, responsabilitatea federală, în cadrul Acordului Canada-Quebec, este de a evalua admisibilitatea aplicantului şi de a elibera vizele de rezidenţă temporară sau de rezidenţă permanentă. Prin urmare, un ofiţer de viză poate refuza un aplicant, în cazul în care se dovedeşte a fi inadmisibil, chiar dacă acesta a fost deja selectat de Quebec. Totodată, un ofiţer de viză nu va elibera o viză de rezident temporar sau de rezident permanent unui aplicant cu destinaţia [provincia] Quebec dacă nu a îndeplinit toate criteriile de selecţie din Quebec, chiar dacă acesta ar fi admisibil conform cerinţelor federale.

Certificat de sélection du Québec (CSQ – Certificat de selecţie din Quebec) este eliberat de Guvernul din Quebec aplicanţilor care vor fi capabili să se adapteze în mod favorabil la cultura şi modul de viaţă din Quebec. Cererile pentru un CSQ sunt de obicei evaluate conform grilei standard de punctaj.

Alternativ, candidaţii ar putea de asemenea aplica pentru obţinerea unui certificat de sélection du Québec (CSQ – Certificat de selecţie din Quebec) conform cu Programme de l’expérience québécoise (PEQ – Programul experienţei quebecheze). PEQ este o platformă de selecţie accelerată pentru muncitorii calificaţi, care a intrat în vigoare la 14 februarie 2010. Această categorie a fost special concepută pentru muncitorii străini care deţin un loc calificat de muncă în Quebec, sau pentru studenţii străini care au absolvit o instituţie de învăţământ din Quebec sau care vor absolvi în curând o instituţie de învăţământ din Quebec (absolvenţi din Quebec).

Anumite condiţii de eligibilitate sunt diferite pentru muncitorii şi absolvenţii străini din Quebec. Pentru a fi eligibil, un muncitor străin trebuie să aibă un statut valabil ca şi muncitor străin, un an de experienţă de muncă cu normă întreagă în Quebec la nivel de manager, de profesionist sau de tehnician, pe parcursul celor doi ani anteriori depunerii cererii, şi să ocupe o astfel de poziţie în momentul depunerii cererii sale.

Pe de altă parte, pentru a fi eligibil în această categorie, un absolvent sau viitor absolvent al unei instituţii de învăţământ din Quebec trebuie să fi respectat întru-totul condiţiile şederii lui ca şi student străin în Canada şi să deţină deja o diplomă de la o instituţie de învăţământ din Quebec sau să fie în curs de absolvire a programului său de studiu din Quebec în termen de şase luni de la data depunerii cererii sale. Titlurile academice sau diplomele trebuie să fie eliberate de o universitate sau de către o instituţie de învăţământ publică sau privată din Quebec şi recunoscute de Ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport (MELS - Ministerul educaţiei, recreaţiei şi sportului din Quebec).

Cu toate acestea, punctele comune atât pentru muncitorii străini cât şi pentru actualii/viitori absolvenţi din Quebec, ar fi că aplicanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să intenţioneze să se stabilească şi să lucreze în Quebec, să se angajeze că dispun de fonduri suficiente pentru a-şi satisface nevoile personale de întreţinere (cât şi pe cele ale membrilor familiei lor, în cazul în care aceştia îi însoţesc) pe o perioadă de minim 3 luni de la data obţinerii statutului de rezident permanent, şi să aibă cunoştinţe la nivel intermediar de limba franceză oral. În orice caz, dacă un aplicant doreşte să depună o cerere de CSQ conform PEQ, un permis de studii sau un permis de muncă trebuie să fi fost obţinut, în mod inevitabil, destul de recent de către aplicant (adică depinde dacă acesta a lucrat sau studiat în Quebec).

PEQ simplifică şi accelerează foarte mult procesul de obţinere a CSQ-lui şi este, prin urmare, o platformă foarte eficientă pentru candidaţii eligibili. În cele din urmă, este important de reţinut că un CSQ se eliberează pentru o perioadă determinată de timp, şi prin urmare, este vital să se aplice pentru rezidenţa permanentă în Canada, în categoria de muncitori calificaţi din Quebec, de îndată ce CSQ-ul a fost primit.

Urmează să vă daţi licenţa în inginerie chimică la Universitatea McGill în următoarele 3 luni şi aţi dori să vă stabiliţi permanent în Montreal, cât mai curând posibil? În ultimele 18 luni aţi lucrat ca tâmplar în Trois-Rivières, cu un permis de muncă, v-aţi ataşat de locurile şi de oamenii din regiune şi doriţi să vă deschideţi şi să gestionaţi propriul atelier? În acest caz, aveţi nevoie de un CSQ iar noi vă putem ajuta să stabiliţi dacă vă calificaţi în cadrul Programului experienţei quebecheze (PEQ) şi să vă asistăm în obţinerea rapidă a CSQ-lui. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.
 

 1. Aviz referitor la un loc de muncă rezervat (AMR)

Avizul referitor la un loc de muncă rezervat (AMR) se referă numai la candidaţii care aplică în cadrul categoriei federale de muncitori calificaţi şi care doresc să se stabilească şi să lucreze în Canada, în afara [provinciei] Quebec. Element-cheie în procesul de aplicare pentru rezidenţa permanentă, AMR este eliberat de Ministerul resurselor umane şi dezvoltării competenţelor din Canada (RUDCC) în urma completării unei „cereri de loc de muncă rezervat pentru muncitorii calificaţi”, de către un angajator, care a făcut deja o ofertă de muncă unui cetăţean străin, cu scopul de a-i sprijini cererea de rezidenţă permanentă în Canada. Oferta de loc de muncă trebuie să fie permanentă, cu normă întreagă, non-sezonieră şi trebuie să fie o ofertă de loc de muncă reală, făcută special numai în cadrul categoriei federale de muncitori calificaţi.

Un AMR nu va rezulta într-un permis de muncă şi nu va permite persoanei respective să lucreze în Canada. Un permis de muncă este o viză de rezident temporar şi în cazul acesta este nevoie de un aviz referitor la piaţa muncii (APM), pentru a sprijini cererea de permis de muncă. În schimb, un AMR este important doar pentru cei care vor să se stabilească permanent în Canada. În general, există două stimulente principale care l-ar face pe un aplicant sa încerce să obţină un AMR. În primul rând, o cerere de viză de rezident permanent susţinută de un AMR este procesată mult mai rapid în comparaţie cu alte aplicaţii din aceeaşi categorie care nu sunt susţinute de un AMR. În al doilea rând, după ce AMR-ul a fost obţinut de aplicant, postul respectiv devine strict rezervat pentru el şi teoretic, nu poate fi ocupat de altcineva.

Aţi primit oferta vieţii dumneavoastră ca om de ştiinţă al mediului de la angajatorul dumneavoastră cu sediul în spectaculoasa Insulă Baffin, în Nunavut, şi doriţi să ştiţi dacă aţi fi eligibil să obţineţi un aviz referitor la un loc de muncă rezervat? Sunteţi un important angajator operând în minele de potasă din Regina, Saskatchewan, şi aveţi nevoie de asistenţă în pregătirea aplicaţiilor de AMR pentru viitorii dumneavoastră angajaţi de vârf? În acest caz noi vă putem ajuta în obţinerea necesarelor AMR-uri şi ulterior în obţinerea preţioaselor vize de rezidenţă permanentă; pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.
 

 1. Certificate de nominare provincială 

© Majoritatea provinciilor şi teritoriilor din Canada au semnat un acord cu Guvernul Canadei, care le permite să nominalizeze imigranţii care doresc să se stabilească în interiorul graniţelor acestor provincii şi teritorii. Provinciile şi teritoriile participante la acest acord sunt următoarele: Alberta, British Columbia, Insula Prince Edward, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Saskatchewan, Newfoundland şi Labrador, Teritoriile de Nord-Vest, Nord-Vest şi Yukon. În continuare în această secţiune, cuvântul „provincie” va fi utilizat că făcând referire, atât la provinciile cât şi la teritoriile Canadei.

Certificatele de nominare provincială sunt eliberate de către guvernul unei provincii în cadrul unui acord de nominalizare provincială, solicitanţilor care intenţionează să se stabilească în provincia respectivă. Aceste acorduri de nominalizare provincială, permit provinciilor participante să selecteze imigranţi cu anumite competenţe specifice, care vor contribui la dezvoltarea economică şi socială a respectivei provincii.

Provinciile au autoritatea şi responsabilitatea de a-şi stabili propriile criterii de nominalizare. Astfel, fiecare provincie şi-a dezvoltat propriul set de reguli şi de cerinţe specifice în cadrul platformei lor de nominalizare provincială. Pentru a fi eligibil, un solicitant trebuie să îndeplinească nu numai cerinţele stabilite de către provincia pentru care a optat, dar de asemenea, trebuie să şi demonstreze o intenţie reală de a se stabili definitiv în această provincie. Dacă va avea succes, la final, candidatul selectat în cadrul platformei de nominalizare provincială va primi de la provincia respectivă un certificat specific de nominare provincială. Certificatele de nominare provincială sunt eliberate pentru o perioadă determinată de timp, care variază de la o provincie la alta; prin urmare, este foarte important ca cererea de rezidenţă permanentă în Canada să fie prezentată imediat după primirea certificatului sus numit în categoria de nominaţi provinciali. În cele din urmă, este de asemenea important de reţinut faptul că unele provincii au condiţii specifice referitore la perioada de timp în care candidaţii sunt restricţionaţi din punct de vedere legal să lucreaze în afara provinciei pentru care au optat, făcând astfel mai dificilă pentru solicitanţi alegerea unei anumite provincii sau teritorii.

Aţi primit un loc de muncă de vis ca arhitect la o firmă inovatoare cu sediul în Saint John şi doriţi să ştiţi dacă sunteţi eligibil să obţineţi un certificat de nominare provincială din Newfoundland şi Labrador, pentru ca ulterior să aplicaţi pentru rezidenţa permanentă în Canada? Reprezentaţi o mare bancă din Canada cu sediul în Toronto şi aveţi nevoie de asistenţă în obţinerea certificatelor de nominare provincială din Ontario a viitorilor dumneavoastră manageri de sucursale? În acest caz, vă putem ajuta să identificaţi programul provincial corespunzător pentru a obţine certificatele de nominare provincială pentru dumneavoastră sau pentru angajaţii dumneavoastră, şi să vă asistăm în eforturile dumneavoastră de a obţine cât mai repede necesarele vize de rezidenţă permanentă. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.
 

 1. Document de călătorie

Un document de călătorie este o autorizaţie oficială eliberată unui rezident permanent care se află în afara Canadei şi trebuie să facă dovada statutului său la întoarcerea sa în Canada.

De regulă, după ce viza de rezident permanent din paşaport şi documentaţia aferentă imigrării (de exemplu, document de debarcare, document de confirmare a rezidenţei permanente sau permis de retur pentru un rezident permanent) au fost validate, acestea nu mai sunt valabile pentru reîntoarcerea în Canada. Titularii acestor documente trebuie să prezinte fie un card de rezident permanent sau un document de călătorie valabil ca să li se permită să se reîntoarcă în Canada. Pentru a obţine un document de călătorie, o persoană trebuie să fie în măsură să-şi dovedească identitatea şi statutul de rezident permanent, şi să întrunească cerinţele de rezidenţă cerute în mod obişnuit. Un document de călătorie este valabil doar pentru o singură intrare în Canada.

Odată ajunşi în Canada, toţi rezidenţii permanenţi ar trebui să aplice să obţină un card de rezident permanent. Spre deosebire de documentul de călătorie, cardul de rezident permanent permite rezidenţilor permanenţi să intre de mai multe ori în Canada, fără a fi nevoie să obţină de fiecare dată un nou document de călătorie.

Acum 2 luni aţi primit statutul de rezident permanent în Canada, dar chiar înainte de a vă primi cardul de rezident permanent prin poştă a trebuit să părăsiţi Canada pentru a rezolva unele probleme personale în ţara de origine. Între timp, la birou dosarele au început să se acumuleze şi trebuie să vă întoarceţi la Montreal în următoarele zile. În acest caz, aveţi nevoie de un document de călătorie pentru a vi se permite să vă întoarceţi în Canada, iar noi vă putem ajuta sa obţineţi unul rapid. Pentru detalii privind eligibilitatea sau orice alte informaţii specifice, vă rugăm să nu ezitaţi să ne Contactaţi.

Pentru a obţine un document de călătorie, vă rugăm să descoperiţi Care este etapa următoare.
 

 1. Card de rezident permanent (eliberare iniţială, înlocuire sau reînnoire)

Un card de rezident permanent este un document necesar rezidenţilor permanenţi, inclusiv copiiilor, care intenţionează să călătorească în afara Canadei şi, ulterior, să se reîntoarcă în Canada, fie prin mijloace proprii (cu maşina, bicicleta, etc.) sau printr-un operator de transport comercial (avion, tren, vapor sau autobuz). Cardul de rezident permanent este dovada oficială a statutului unei persoane ca rezident permanent în Canada. O persoană este eligibilă să obţină un card de rezident permanent numai în cazul în care i-a fost deja acordat statutul de rezident permanent. Începând cu iunie 2002, toţi noii rezidenţi permanenţi primesc în mod automat iniţialul (primul) card de rezident permanent, ca parte a procesului de imigrare.

Această categorie este destinată rezidenţilor permanenţi aflaţi în Canada, care ar dori să obţină un card de rezident permanent iniţial (de exemplu, dacă o persoană a devenit rezident permanent după 28 iunie 2002 dar nu şi-a primit cardul de rezident permanent la acea vreme), să reînnoiască un card de rezident permanent care a expirat sau va expira în curând, să înlocuiască un card de rezident permanent care trebuie actualizat (pentru a corecta o greşeală/un nume scris greşit, pentru a corecta o dată de naştere greşită sau pentru a reflecta noul nume) sau să înlocuiască un card de rezident permanent care a fost pierdut, furat, deteriorat, distrus sau niciodată primit.

Spre deosebire de documentul de călătorie, cardul de rezident permanent permite rezidenţilor permanenţi să intre de nenumărate ori în Canada, fără a fi nevoie să obţină de fiecare dată un nou document de călătorie. Prin urmare, odată ajunşi în Canada, toţi rezidenţii permanenţi, ar trebui să aplice să obţină un card de rezident permanent. Cardul de rezident permanent este valabil pentru o perioadă de cinci ani; oricine planifică să călătorească în afara Canadei ar trebui să verifice data de expirare a cardului său de rezident permanent şi să obţină unul nou înainte de a pleca din Canada, în cazul în care acest card urmează să expire înainte de data planificată pentru reîntoarcerea în Canada. După ce un rezident permanent devine cetăţean canadian, cardul de rezident permanent nu mai este necesar.

Aţi devenit rezident permanent cu câţiva ani în urmă şi v-aţi mutat în Fredericton, New Brunswick, dar nu v-aţi primit niciodată cardul de rezident permanent? De câţiva ani locuiţi şi faceţi curse constant între apartamentul dumneavoastră din Calgary şi ţara dumneavoastră de origine, datorită locului dumneavoastră de muncă. Cu toate acestea, pentru călătoria viitoare trebuie să vă extindeţi şederea în afara Canadei şi cardul dumneavoastră de rezident permanent urmează să expire, astfel încât va trebui să-l reînnoiţi neapărat înainte de plecare? Tocmai aţi ajuns acasă dintr-o vacanţă însorită de 2 săptămâni în Caraibe şi aţi observat că pe drumul de întoarcere de la aeroport cardul dumneavoastră de rezident permanent a fost furat/pierdut? În acest caz, aveţi nevoie de un card de rezident permanent, iar noi vă putem ajuta să obţineţi unul rapid. Pentru detalii privind eligibilitatea sau orice alte informaţii specifice, vă rugăm să nu ezitaţi să ne Contactaţi.

Pentru a obţine un card de rezident permanent, vă rugăm să descoperiţi Care este etapa următoare.

 

2. Criterii de admisibilitate
 

© Toate persoanele care doresc să intre în Canada, ca rezidenţi permanenţi sau temporari, trebuie să îndeplinească exigenţele şi cerinţele Legii canadiene de imigrare şi protecţie a refugiaţilor cât şi a regulamentelor sale. Autorităţile canadiene de imigrare deţin puteri şi drepturi exclusive să ia decizii finale cu privire la orice aplicaţie utilizând criteriile de admisibilitate existente, inclusiv factorii de securitate, de criminalitate şi factorii medicali. Aceste criterii de admisibilitate se aplică fără excepţie tuturor candidaţilor care doresc să ajungă în Canada. Dacă unul sau mai multe dintre exemplele de mai jos se aplică cazului dumneavoastră, aceasta va constitui un factor de inadmisibilitate care ar putea face inadmisibilă aplicaţia dumneavoastră:

 • Statut medical inadmisibil 
 • Existenţa unui cazier judiciar sau a unei dovezi de ameninţare la adresa securităţii naţionale canadiene
 • Fonduri insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de trai/întreţinere şi/sau lipsa de fonduri de stabilire adecvate
 • Declaraţie mincinoasă prin omisiune (disimulare) şi/sau denaturare de fapte şi/sau falsificare de documente şi/sau utilizare de documente falsificate
 • Nerespectarea exigenţelor/instrucţiunilor primite de la ofiţerul de viză/imigrare. 
 • Modificarea în componenţa familiei şi/sau starea civilă fără notificarea autorităţilor canadiene de imigrare în timp util

Mai multe criterii suplimentare de admisibilitate s-ar putea aplica sau nu, în funcţie de tipul de statut/document solicitat. În plus faţă de criteriile de admisibilitate, trebuie de asemenea să fie îndeplinite, şi criteriile de eligibilitate specifice fiecărei categorii de rezidenţi temporari sau permanenţi. Pentru a vă mări şansele de succes, este esenţială înţelegerea şi stăpânirea pe deplin a Legii imigrării şi protecţiei refugiaţilor cât şi a regulamentelor sale. Prin experienţa sa extinsă în domeniu cât şi a echipei sale competente, VisaPro.ca, vă poate ajuta să faceţi diferenţa între o cerere încununată de succes şi un refuz.

 

3. Care este etapa următoare

 

După ce aţi ales categoria de servicii în care doriţi să aplicaţi, următorul pas este să selecţionaţi unul dintre pachetele noastre soluţii. Abordarea personalizată a VisaPro.ca vă oferă posibilitatea de a alege între 4 Pachete soluţii cu tarif fix; preţul practicat va varia în funcţie de combinaţia dintre categoria de servicii respectivă şi Pachetul soluţie ales..N.B.V-aţi pierdut? Verificaţi Planul site-ului pentru a reveni pe drumul cel bun!
Derutaţi de jargonul tehnic? Verificaţi Întrebări frecvente pentru a vă recăpăta zâmbetul!

 

* Fiecărei categorii de aplicanţi îi corespunde un anumit tip de document oficial. VisaPro.ca oferă o gamă largă de servicii profesioniste corespunzătoare fiecăreia dintre aceste categorii. Toate categoriile de servicii existente, de viză/imigrare şi cetăţenie, se vor regăsi într-unul dintre aceste 5 programe: Vize de rezident temporar, Servicii pentru rezidenţii temporari, Vize de rezident permanent, Servicii pentru rezidenţii permanenţi şi Cetăţenie canadiană.

Ultima actualizare: 2011-03-04

 

 

 

Certificări

Înainte de sǎpat (Jones, David © Jones, David; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)

Înainte de sǎpat
(Before the Dig)
Fotograf: Jones, David
© Jones, David; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Reper în Rocher Percé, Quebec, Canada (Lautenbacher, Marc © Lautenbacher, Marc; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)
Reper în Rocher Percé, Quebec, Canada
(Landmark of Rocher Percé, Quebec, Canada)
Fotograf: Lautenbacher, Marc
© Lautenbacher, Marc; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Lalele galbene cu Stadionul olimpic în fundal (Bélanger, Natalie-Claude © Bélanger, N-C; VisaPro.ca Toate drepturile rezervate.)
Lalele galbene cu Stadionul olimpic în fundal
(Yellow tulips with the Olympic stadium)
Fotograf: Bélanger, Natalie-Claude
© Bélanger, Natalie-Claude; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Cascadă și roci cu mușchi (Holden, Wendy © Holden, Wendy; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)

Cascadă și roci cu mușchi
(Waterfall and Mossy Rocks)
Fotograf: Holden, Wendy
© Holden, Wendy; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Homar preparat (Polischuk, Yulia © Polischuk, Yulia; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)

Homar preparat
(Prepared lobster)
Fotograf: Polischuk, Yulia
© Polischuk, Yulia; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Dansator al Primei națiuni în costum tradițional (Fotograf Necunoscut © Tourism BC Thompson Okanagan Toate drepturile rezervate)
Dansator al Primei națiuni în costum tradițional
Fotograf: Necunoscut © Tourism BC; Fotograf
Sursa: Thompson Okanagan Tourism
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Călătorie pe mare (Naga, M. © Naga, M.; Tourism BC. Organizaţie partenerǎ: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Călătorie pe mare
(Sailing)
Fotograf: Naga, M.
© Naga, M.; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
La fête des Neiges de Montréal (Pichette, André © Parc Jean-Drapeau; Pichette, A. Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate)

La fête des Neiges de Montréal
Fotograf: Pichette, André
© Parc Jean-Drapeau; Pichette, André
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Bonhomme & Parada sa (Fotograf: Necunoscut © Carnaval de Québec. Org. partenerǎ: Carnaval de Québec Toate drepturile rezervate.)
Bonhomme & Parada sa
(Bonhomme & Défilé)
Fotograf: Necunoscut
© Carnaval de Québec
Organizaţie partenerǎ: Carnaval de Québec
Toate drepturile rezervate.
Bărbat al Primei națiuni purtând un coif tradițional (Fotograf: Necunoscut © Partner. Th. Okanagan. Toate drepturile rezervate.)
Bărbat al Primei națiuni purtând
un coif tradițional
Fotograf: Necunoscut © Partener
Sursa: Thompson Okanagan Tourism
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Valuri spărgându-se de o coastă stâncoasă în apropiere de Ucluelet (Ryan, Tom © Ryan, Tom; Tourism BC. O.P.: Tourism BC. T.d.r.)
Valuri spărgându-se de o coastă
stâncoasă în apropiere de Ucluelet
Fotograf: Ryan, Tom
© Ryan, Tom; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Pescuit de apă dulce (Lambroughton, David © Lambroughton, David; Tourism BC. Org. O.P.: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Pescuit de apă dulce
(Freshwater Fishing)
Fotograf: Lambroughton, David
© Lambroughton, David; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Schi fond (Ryan, Tom © Ryan, Tom; Tourism BC. Organizaţie partenerǎ: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Schi fond
(Cross-Country Skiing)
Fotograf: Ryan, Tom
© Ryan, Tom; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Terasă în Piața Jacques-Cartier (Poulin, Stéphan © Poulin, S.; Tourisme Montréal. Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate)
Terasă în Piața Jacques-Cartier
(Terrasse de la place Jacques-Cartier)
Fotograf: Poulin, Stéphan
© Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
7e Ciel tm la cirque du Soleil (Fotograf: Necunoscut © Cirque du Soleil. Partener: Tourisme Montréal Toate drepturile rezervate)
7e Ciel tm la cirque du Soleil
(7e Ciel tm au cirque du Soleil)
Fotograf: Necunoscut
© Cirque du Soleil
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Domul Marché Bonsecours (le photographe masqué © le photographe masqué Su.: www.vieux.montreal.qc.ca Toate drepturile rezervate)
Domul Marché Bonsecours
(Le dôme du Marché Bonsecours)
Fotograf: le photographe masqué
© le photographe masqué
Sursa: www.vieux.montreal.qc.ca
Toate drepturile rezervate.
Sărbătoarea Festivalului Light fireworks în Golful englez, Vancouver (King, Joseph S © King, Joseph S; Tourism BC. T.d.r.)
Sărbătoarea Festivalului Light
fireworks în Golful englez, Vancouver
Fotograf: King, Joseph S
© King, Joseph S; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Bazilica Notre-Dame din Montreal (Poulin, Stéphan © Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate.)
Bazilica Notre-Dame din Montreal
(Basilique Notre-Dame de Montréal)
Fotograf: Poulin, Stéphan
© Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Arhitectură în Montreal (St-Jacques, Pierre © Commission canadienne du tourisme; St-Jacques, P. OP: Tourisme Montréal. T.d.r.)
Arhitectură în Montreal
Fotograf: St-Jacques, Pierre
© Commission canadienne du tourisme; 
St-Jacques, Pierre
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Bonhomme & Zăpadă (Fotograf: Necunoscut © Carnaval de Québec. Org. partenerǎ: Carnaval de Québec. Toate drepturile rezervate.)
Bonhomme & Zăpadă
(Bonhomme & Neige)
Fotograf: Necunoscut
© Carnaval de Québec
Organizaţie partenerǎ: Carnaval de Québec
Toate drepturile rezervate.
Complexe Sky (Poulin, Stéphan © Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal. Partener: Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate.)

Complexe Sky
Fotograf: Poulin, Stéphan
© Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Floarea-soarelui în Manitoba (Milosevic, Stan © Milosevic, Stan. Toate drepturile rezervate.)

Floarea-soarelui în Manitoba
(Manitoba Sunflowers)
Fotograf: Milosevic, Stan
© Milosevic, Stan
Toate drepturile rezervate.
Arbori acoperiți de mușchi în Parcul provincial Walbran Carmanah (Bergeron, JF © Bergeron, JF; Tourism BC. OP: Tourism BC. Tdr.)
Arbori acoperiți de mușchi în
Parcul provincial Carmanah Walbran
Fotograf: Bergeron, JF
© Bergeron, JF; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Brad de Crăciun în Piața Ville Marie (Poulin, Stéphan © Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal. Partener: Tourisme Montréal. T.d.r.)
Brad de Crăciun în Piața
Ville Marie
Fotograf: Poulin, Stéphan
© Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.