Vize de rezident permanent

Oratoriul Saint Joseph de pe Mount Royal (Caty, Michel © Caty, Michel. Partener: Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate.)
Oratoriul Saint Joseph de pe Mount Royal
Fotograf: Caty, Michel © Caty, Michel 
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
 1. Ce este o Viză de rezident permanent
   

O viză de rezident permanent este, în esenţă, o dovadă fizică (de obicei, un autocolant care urmează să fie aplicat în paşaportul persoanei respective) care confirmă că o autorizaţie oficială a fost acordată de către autorităţile competente şi care permite persoanei străine să intre, să trăiască şi să lucreze oriunde în Canada pentru o perioadă de timp indeterminată, conferind persoanei respective statutul de rezident permanent. Cu toate acestea, pentru a-şi menţine statutul de rezident permanent, o persoană trebuie să îndeplinească anumite obligaţii de rezidenţă. Un rezident permanent se bucură de majoritatea drepturilor conferite cetăţenilor canadieni conform Cartei canadiene a drepturilor şi libertăţilor*, cu excepţia dreptului de a vota şi de a candida pentru o funcţie politică, până la dobândirea cetăţeniei canadiene. O persoană care este rezident permanent în Canada poate aplica pentru cetăţenia canadiană după 3 ani.

În categoria de vize de rezident permanent, distingem două tipuri principale de imigrare: 

 • Imigrare economică (clasa federală de muncitori calificaţi, muncitori calificaţi selecţionaţi de Quebec, clasa experienţa canadiană, investitori, antreprenori şi muncitori autonomi, nominaţi provinciali)
 • Imigrare prin reîntregire familială (denumită în continuare sponsorizare familială)

Primul tip, imigrarea economică, mai este recunoscut şi ca imigrare independentă, deoarece toţi aplicanţii din categoriile de bază (clasa federală de muncitori calificaţi, clasa experienţă canadiană, etc.) sunt selectaţi ca rezidenţi permanenţi pe baza propriilor lor capacităţii de a se stabili în Canada, din punct de vedere economic. Astfel, dintre toate categoriile, cele economice (sau independente) sunt cele care prevalează, deoarece un candidat poate depune o cerere în calitate de muncitor calificat, pe baza propriilor merite, fără să fie necesară existenţa unui membru al familiei sale stabilit în Canada. Pe de altă parte, atunci când un aplicant („imigrantul sponsorizat”) doreşte să emigreze în Canada, în categoria de sponsorizare familială, ruda sa sau membrul familiei sale din Canada („sponsorul”) este răspunzător pentru el, din punct de vedere financiar, pentru o perioadă de timp predeterminată. De aceea, acest tip de imigrare mai este adesea şi denumit, imigrare prin sponsorizare (sau imigrare non-economică), spre deosebire de tipul independent de imigrare (sau imigrare economică).

Este important de reţinut faptul că, în unele cazuri, un serviciu pentru rezidenţii permanenţi ar putea fi necesar pentru a susţine o aplicaţie de viză de rezident permanent. 

Există mai multe modalităţi de a face Canada noua dumneavoastră casă şi noi, la VisaPro.ca, vă putem ajuta la fiecare pas al procesului de aplicare. Printre diferitele categorii de vize de rezident temporar oferite se numără:
 

 1. Categorie federală de muncitori calificaţi (adică Categorie de muncitori calificaţi destinaţi către toate celelalte provincii/teritorii cu excepţia Quebecului)

Clasa federală de muncitori calificaţi este o categorie care caută să atragă cetăţeni străini ale căror studii şi experienţă în muncă îi va ajuta să se stabilească, din punct de vedere economic, în Canada, ca rezidenţi permanenţi. Scopul principal, în încurajarea acestui tip de imigrare, este de a atrage persoane ale căror studii şi competenţe vor contribui totodată şi la creşterea şi dezvoltarea economică a Canadei. Clasa federală de muncitori calificaţi este o categorie relativ complexă, deoarece potenţialii aplicanţi sunt selectaţi în mai multe etape şi evaluaţi, în termeni de eligibilitate, pe baza unor criterii prestabilite. Într-o primă fază, toţi aplicanţii trebuie să îndeplinească anumite cerinţe specifice în ceea ce priveşte limba. În a doua fază, un aplicant trebuie să demonstreze, fie că are o ofertă valabilă de un loc de muncă rezervat în Canada (opţiunea 1) sau că are cel puţin un an de experienţă de muncă într-un domeniu foarte specific (opţiunea 2). În timp ce alegerea opţiunii 1, ofertă valabilă de un loc de muncă rezervat în Canada, este mai mult sau mai puţin restrictivă în acest stadiu al procesului, experienţa de muncă de minimum un an într-un domeniu specific, opţiunea 2, pentru a putea fi considerată, trebuie nu numai să se încadreze într-o listă de abilităţi caracteristice, conform anumitor nivele de competenţă potrivit clasificării naţionale a profesiilor (CNP) cum ar fi ocupaţiile la nivel de manageri, de profesionişti, de tehnicieni sau de meseriaşi calificaţi, dar, în plus, această expertiză trebuie să fi fost dobândită într-una din foarte puţinele ocupaţii corespunzătoare, aşa cum au fost ele deja identificate de către Guvernul Canadei. Această listă, foarte limitată de ocupaţii, cum ar fi medici stomatologi, medici specialişti, etc., este revizuită periodic în funcţie de nevoile în schimbare ale pieţei muncii din Canada.

Dacă aceste cerinţe minime sunt respectate, atunci cererea va fi procesată conform celor şase factori de selecţie prevăzuţi în grila de punctaj a categoriei de muncitori calificaţi; aceasta este a treia etapă, şi ultima a procesului. Sistemul de notare al punctajului se bazează pe următoarele elemente principale: educaţie, limbă, experienţă, vârstă, loc de muncă rezervat şi adaptabilitate. Aplicanţii care au îndeplinit cerinţele minime, ar putea să nu primească puncte suficiente, în această etapă marcantă a procesului, pentru a se califica în cadrul clasei federale de muncitori calificaţi. Nota minima de trecere se schimbă frecvent şi se bazează pe diferiţi factori. În cele din urmă, după ce aplicanţii au trecut cu succes prin aceste 3 etape menţionate anterior, aceştia trebuie să mai demonstreze că deţin fonduri suficiente pentru a satisface, atât nevoile personale de întreţinere cât şi a familiilor lor, odată ajunşi în Canada. Totodată, un aplicant trebuie să mai treacă cu succes şi de testele medicale şi cele de securitate, înainte de acordarea vizei.

Tocmai aţi primit o super ofertă, de un loc de muncă rezervat, de la o mare companie de cale ferată din Calgary şi doriţi să vă stabiliţi acolo cât mai curând posibil? Aveţi o experienţă semnificativă în foarte căutata meserie de specialitate, de supraveghetor în forări petrol, şi visaţi de mult timp la Newfoundland şi la minunatele lui ţărmuri şi credeţi că clasa federală de muncitori calificaţi se potriveşte profilului dumneavoastră? În acest caz, aveţi nevoie de o viză de rezident permanent în categoria federală de muncitori calificaţi, si noi vă putem ajuta să obţineţi una rapid, şi să emigraţi cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.
 

 1. Muncitori calificaţi selecţionaţi de Quebec (adică/denumită în continuare Categorie de muncitori calificaţi din Quebec)

Această categorie se referă persoanelor care doresc să se stabilească în calitate de muncitori calificaţi în [provincia] Quebec. Acordul Canada-Quebec, a fost semnat în 1991, şi prevede că [provincia] Quebec este singur(a) responsabil(ă) în selectarea aplicanţilor destinaţi diferitelor regiuni şi oraşe din Quebec. Pe de altă parte, responsabilitatea federală, în cadrul Acordului Canada-Quebec, este de a evalua admisibilitatea aplicantului şi de a elibera vizele de rezidenţă temporară sau de rezidenţă permanentă. Conform aceluiaşi acord, provincia Quebec este liberă să stabilească propriile cerinţe de imigrare şi să selecteze imigranţi care vor fi capabili să se adapteze în mod favorabil la cultura şi modul de viaţă din Quebec. Prin urmare, cei care doresc să se stabilească şi să lucreze în Quebec trebuie mai întâi să fie selectaţi de către Guvernul din Quebec şi să obţină un certificat de sélection du Québec (CSQ – Certificat de selecţie din Quebec). CSQ-ul poate fi obţinut fie în mod tradiţional (conform unei grile standard de punctaj) sau în cadrul Programme de l’expérience québécoise (PEQ – Programului experienţei quebecheze), în cazul în care aplicantul respectiv a studiat sau a lucrat în Quebec. După ce acest certificat specific a fost emis de către autorităţile provinciale, se poate apoi completa şi depune aplicaţia de rezidenţă permanentă. Această aplicaţie va fi evaluată şi finalizată de către autorităţile de imigrare federale ale Guvernului Canadei. Toţi aplicanţii precum şi membrii familiilor acestora, trebuie să mai treacă un examen medical, în afară de verificările de securitate şi de cazier judiciar.

Limba dumneavoastră maternă este franceza, şi lucraţi ca tehnician în construcţii civile în Montreal de peste un an şi acum, că v-aţi îndrăgostit de „oraşul cu o sută de turle”, doriţi să vă stabilliţi acolo permanent? Aţi lucrat ca asistentă medicală aproape 2 ani ca şi rezident temporar şi aţi aflat despre primele extrem de atrăgătoare plătite asistentelor medicale din Nunavik, exact unde doreaţi de fapt să vă şi stabiliţi? În acest caz, aveţi nevoie de o viză de rezident permanent în categoria de muncitori calificaţi selecţionaţi de Quebec, si noi vă putem ajuta să obţineţi una rapid, şi să emigraţi cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.
 

 1. Categorie experienţa canadiană 

Clasa experienţa canadiană este o categorie special concepută pentru persoanele care au o experienţă de lucru recent dobândită în Canada sau care au absolvit de curând o instituţie de învăţământ şi au şi lucrat în Canada. Muncitorii străini sau studenţii străini care au absolvit în Canada, au dobândite deja toate cunoştinţele de limbă engleză sau franceză şi sunt destul de familiarizaţi cu obiceiurile şi cu societatea canadiană; aceştia dovedesc adesea că au toate calităţile esenţiale pentru a efectua o tranziţie lină şi reuşită de la statutul de rezident temporar la cel de rezident permanent.

Pentru a aplica pentru rezidenţa permanentă în această categorie, o persoană trebuie să aleagă să se stabilească în afara [provinciei] Quebec, şi să fie, ori un muncitor străin cu cel puţin doi ani de experienţă de muncă calificată cu normă întreagă în Canada, ori un absolvent străin al unei instituţii canadiene de învăţământ superior/post-liceal, şi cu cel puţin un an de experienţă de muncă calificată cu normă întreagă (sau echivalenta acesteia), în Canada. Aplicantul trebuie să fi dobândit această experienţă în Canada, cu o autorizaţie de lucru sau de studii corespunzătoare şi să aplice pentru rezidenţa permanentă în timp ce este încă angajat în Canada sau în termen de un an de la încheierea contractului de muncă în Canada. Prin urmare, în cazul în care aplicantul doreşte să aplice pentru rezidenţa permanentă în clasa experienţa canadiană, un permis de studii sau un permis de muncă,  trebuie să fi fost obţinut, în mod inevitabil, destul de recent de către aplicant.

Atunci când un aplicant depune o cerere în calitate de muncitor străin în această categorie, evaluarea cererii se va face pe baza experienţei sale în muncă şi a competenţei sale fie în limba engleză sau franceză. În cazul în care se depune o cerere de rezidenţă permanentă în calitate de absolvent străin al unei instituţii canadiene de învăţământ superior/post-liceal, cu experienţă de muncă în Canada, atunci evaluarea cererii se va face pe baza experienţei în muncă, a competenţei, fie în limba engleză sau franceză, şi a educaţiei.

Lucraţi în prezent ca miner în Abitibi-Témiscamingue şi aţi fi interesat să vă mutaţi în Vest pentru a lucra într-o importantă mină de uraniu din Saskatchewan? Studiaţi şi lucraţi deja de câţiva ani în Edmonton şi reînnoirea permisului dumneavoastră de muncă vă mănâncă timpul şi este în mod constant o risipă de bani? Aceasta este cea mai mare şansă de a face Canada noua dumneavoastră casă, şi să vă depuneţi cererea de rezidenţă permanentă în clasa de experienţă canadiană. Noi vă putem ajuta să obţineţi statutul de rezident permanent rapid; pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.
 

 1. Clasa oamenilor de afaceri (investitori, antreprenori şi muncitori autonomi)

© Clasa oamenilor de afaceri este o categorie care caută să promoveze dezvoltarea economică şi ocuparea forţei de muncă prin atragerea de oameni cu capital, oameni cu un dezvoltat simţ al afacerilor şi cu însemnate abilităţi antreprenoriale. Această categorie vizează să dezvolte noi oportunităţi de afaceri şi să îmbunătăţească accesul la pieţele externe în creştere, prin primirea acelor persoane care sunt deja familiarizate cu aceste pieţe şi cu obiceiurile lor. Această clasă a fost concepută totodată pentru a sprijini şi obiectivele economice provinciale şi teritoriale.

Exista trei clase (sau sub-categorii) de oameni de afaceri: investitori, antreprenori şi muncitori autonomi. Criteriile pe care un solicitant potenţial trebuie să le îndeplinească pentru a se califica, diferă de la o clasă la alta. Cererea se poate face doar pentru o clasă şi nu mai poate fi schimbată odată ce cererea a fost depusă.

 1. Investitori

Clasa investitori caută să atragă oameni de afaceri cu experienţă şi cu un capital suficient de mare pentru a le permite să investească 800 000 de dolari canadieni în economia Canadei. Investiţia lor va contribui la dezvoltarea economică şi la crearea de locuri de muncă în provinciile participante. Guvernul Canadei se angajează să ramburseze 100% din suma investită iniţial de către investitor, fără dobândă, la cinci ani după ce acesta a devenit rezident permanent în Canada. Pentru a se califica în cadrul clasei de investitori, un aplicant trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să demonstreze că are experienţă în afaceri
 • Să deţină o valoare netă minimă de 1,6 milioane de dolari canadieni, care a fost obţinută în mod legal
 • Să efectueze o investiţie de 800 000 de dolari canadieni
 1. Antreprenori

Clasa antreprenori caută să atragă oameni de afaceri cu experienţă care vor deţine şi gestiona în mod activ propria afacere în Canada, contribuind astfel la dezvoltarea economică şi la crearea de locuri de muncă. Pentru a se califica în cadrul clasei de antreprenori, un aplicant trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să demonstreze că are experienţă în afaceri
 • Să deţină o valoare netă minimă de 300 000 de dolari canadieni, care a fost obţinută în mod legal
 • Să respecte condiţiile impuse pentru antreprenori, după sosirea în Canada
 1. Muncitori autonomi

Clasa muncitori autonomi caută să atragă persoane care au toate abilităţile cât şi intenţia să desfăşoare o activitate independentă în Canada. Pentru a se califica în cadrul clasei de muncitori autonomi, un aplicant trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să deţină experienţă relevantă, care va contribui în mod semnificativ la viaţa culturală sau atletică din Canada, sau
 • Să deţină experienţă în gestionarea exploataţiilor agricole şi intenţia şi capacitatea de a cumpăra şi de a gestiona o fermă în Canada

Pentru toate cele trei clase, în cazul în care cerinţele minime sunt respectate, atunci cererea va fi procesată în conformitate cu cei cinci factori de selecţie: experienţă, educaţie, vârstă, limbă şi adaptabilitate. Aplicanţii care au îndeplinit cerinţele minime, ar putea să nu primească suficiente puncte, în această etapă marcantă a procesului, pentru a se califica în cadrul clasei oamenilor de afaceri. Nota minimă de trecere se schimbă frecvent şi se bazează pe diferiţi factori. În cele din urmă, după ce aplicanţii au trecut cu succes prin aceste 3 etape menţionate anterior, aceştia trebuie să mai demonstreze că deţin fonduri suficiente pentru a satisface, atât nevoile personale de întreţinere cât şi a familiilor lor, odată ajunşi în Canada. Totodată, un aplicant trebuie să mai treacă cu succes şi de testele medicale şi cele de securitate, înainte de acordarea vizei. În cele din urmă, este important de menţionat faptul că, cei care doresc să se stabilească şi să lucreze în Quebec trebuie să fie mai întâi selectaţi de către Guvernul din Quebec şi să obţină un certificat de sélection du Québec (CSQ – Certificat de selecţie din Quebec).

Sunteţi un celebru regizor de film avangardist şi doriţi să vă stabiliţi şi să începeţi o şcoală de actori/regizori în Toronto? Sunteţi un prosper proprietar şi director general al unei importante societăţi de logistică şi doriţi să vă stabiliţi şi să puneţi bazele unei sucursale în Vancouver? Aţi reuşit să dezvoltaţi o prosperă fermă de capre în ţara dumneavoastră de origine, şi să produceţi o brânză de capră de foarte bună calitate, şi acum doriţi să achiziţionaţi o păşune şi să vă stabiliţi în New Brunswick? În acest caz, aveţi nevoie de o viză de rezident permanent în categoria oamenilor de afaceri şi noi vă putem ajuta să obţineţi una rapid; pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.
 

 1. Nominaţi provinciali

Majoritatea provinciilor şi teritoriilor din Canada au semnat un acord cu Guvernul Canadei, care le permite să nominalizeze imigranţii care doresc să se stabilească în interiorul graniţelor acestor provincii şi teritorii. Provinciile şi teritoriile participante la acest acord sunt următoarele: Alberta, British Columbia, Prince Edward Island Insula Prince Edward, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Saskatchewan, Newfoundland şi Labrador, Teritoriile de Nord-Vest, Nord-Vest şi Yukon. În continuare în această secţiune, cuvântul „provincie” va fi utilizat că făcând referire, atât la provinciile cât şi la teritoriile Canadei.

Dacă alegeţi să emigraţi în Canada, ca nominaţi provinciali, trebuie să depuneţi mai întâi o cerere în provincia în care doriţi să vă stabiliţi şi apoi să completaţi procesul de nominare provincială, pentru a vi se acorda necesarul certificat de nominare provincială. Însă, tot autorităţile federale de imigrare ale Guvernului Canadei sunt cele care vor efectua verificările medicale şi cele de securitate, şi care îşi menţin totodată dreptul de a lua decizia finală cu privire la aplicaţia de viză. Aplicanţii trebuie să mai demonstreze că deţin fonduri suficiente pentru a satisface, atât nevoile personale de întreţinere cât şi a familiilor lor, odată ajunşi în Canada. Cererile nominaţilor provinciali, sunt procesate mult mai rapid, comparativ cu cele din alte categorii de rezidenţă permanentă.

Sunteţi un profesor de muzică de nivel secundar şi aveţi excelente abilităţi de predare, vă plac spaţiile mari, grandioase şi doriţi să vă stabiliţi într-unul dintre centrele urbane din Teritoriile de Nord-Vest? Sunteţi un virusolog cu experienţă şi doriţi să emigraţi şi să lucraţi pentru Human and Animal Health în Centrul de ştiinţă canadian din Winnipeg, Manitoba? În acest caz, aveţi nevoie de o viză de rezident permanent în categoria de nominaţi provinciali şi noi vă putem ajuta să obţineţi una rapid; pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.
 

 1. Categorie de reîntregire familială (adică Reunificarea familiei, şi adică/denumită în continuare Sponsorizare familială)

© Reîntregirea familiei este un obiectiv cheie al politicii canadiene de imigrare. Astfel, cetăţenii canadieni precum şi rezidenţii permanenţi care au reşedinţa în Canada, în vârstă de 18 ani sau mai în vârstă, pot sponsoriza rudele apropiate şi membrii ai familiei care doresc să devină rezidenţi permanenţi în Canada. 

Printre alte cerinţe, cetăţenii canadieni sau rezidenţii permanenţi („sponsori”) trebuie să se angajeze să garanteze bunăstarea financiară a rudelor apropiate sau a membrilor familiei care doresc să emigreze în Canada (aplicantul, cunoscut şi de asemenea sub denumirea de „persoană sponsorizată”), împreună cu cei aflaţi în întreţinere, şi care îi însoţesc, pe o perioadă predeterminată de la trei la zece ani, pentru a le permite să se stabilească cu succes în Canada. Sponsorizarea familială reprezintă, prin urmare un angajament semnificativ, demn de a fi luat în serios. În cele din urmă, este important de menţionat faptul că, cei care doresc să se stabilească şi să lucreze în Quebec trebuie să fie mai întâi selectaţi de către Guvernul din Quebec şi să obţină un certificat de sélection du Québec (CSQ – Certificat de selecţie din Quebec).

Tipul de aplicaţie şi procesul de depunere, diferă în funcţie de relaţia dintre sponsor şi aplicant şi dacă aplicantul se află în afara Canadei sau în Canada în momentul depunerii cererii. Categoria de sponsorizare familială distinge următoarele grupe:

 1. Soţi:
  1. Soţi căsătoriţi (soţul/soţia)
  2. Partener consensual
  3. Partener conjugal
 2. Copil/copii aflat(ţi) în întreţinere
 3. Părinţi (tata/mama) sau bunici (bunicul/bunica)
 4. Frate/soră, nepot/nepoată (de unchi), nepot/nepoată (de bunici), rămas orfan, sub 18 ani şi care nu este soţ/soţie sau partener consensual (şi adică/denumită în continuare Rudă minoră/orfană)
 5. Alte rude (şi adică/denumită în continuare Altă rudă selecţionată)
   
 1. Soţi

Sponsorizarea familială, în cadrul grupei soţilor, permite unui cetăţean canadian sau rezident permanent să-şi sponsorizeze soţul/soţia, în scopul reîntregirii familiei în Canada. Aceasta permite partenerilor, căsătoriţi legal, de acelaşi sex sau de sex opus, să li se alăture soţiei/soţului în Canada, cu o viză eliberată în cadrul sub-grupei de soţi căsătoriţi. Aceasta permite totodată, partenerilor de acelaşi sex sau de sex opus, şi care trăiesc împreună, să se stabilească în Canada, cu o viză eliberată în cadrul sub-grupei de parteneri consensuali. În cele din urmă, aceasta permite partenerilor de acelaşi sex sau de sex opus, eligibili, şi care nu au putut trăi împreună, să se reunească în Canada cu partenerul lor canadian, cu o viză eliberată în cadrul sub-grupei de parteneri conjugali.

 1. Soţi căsătoriţi (soţul/soţia)

Pentru a fi eligibil să-şi sponsorizeze soţul/soţia (de acelaşi sex sau de sex opus) şi copiii aflaţi în întreţinere, pentru rezidenţă permanentă în Canada, sponsorul, trebuie să fie cetăţean canadian sau rezident permanent, să trăiască în Canada şi să aibă cel puţin 18 ani. Persoana sponsorizată trebuie să fie căsătorită legal cu sponsorul (de acelaşi sex sau de sex opus), iar căsătoria lor să fie valabilă şi recunoscută atât de legislaţia canadiană cât şi de legea ţării în care a avut loc căsătoria. Sponsorul din Canada şi persoana sponsorizată trebuie să fie, de asemenea, în măsură să demonstreze că relaţia lor este o relaţie reală şi continuă, şi că intenţionează să rămână împreună în Canada după aprobarea vizei. Sponsorul este obligat să se angajeze să garanteze bunăstarea financiară a soţului/soţiei sponsoritzat(ă) pentru o perioadă de trei ani, şi pentru copiii aflaţi în întreţinere pentru o perioadă de până la zece ani, astfel încât soţul/soţia sponsorizat(ă) să nu trebuiască să aplice pentru asistenţă socială în Canada. Sponsorii care au mai sponsorizat rude sau alţi membri ai familiei, pentru rezidenţă permanentă în Canada, vor trebui să îndeplinească şi alte cerinţe suplimentare pentru a putea să-şi sponsorizeze soţul/soţia, pentru rezidenţă permanentă.

 1. Partener consensual

Pentru a fi eligibil să-şi sponsorizeze partenerul/partenera (de acelaşi sex sau de sex opus) şi copiii aflaţi în întreţinere, pentru rezidenţă permanentă în Canada, sponsorul, trebuie să fie cetăţean canadian sau rezident permanent, să trăiască în Canada şi să aibă cel puţin 18 ani. Pentru a fi eligibili, în cadrul acestei sub-grupe, sponsorul şi persoana sponsorizată trebuie să poată dovedi că au locuit împreună într-o relaţie conjugală pentru cel puţin un an, pe o perioadă continuă de 12 luni, care nu a fost întreruptă. Sponsorul din Canada şi persoana sponsorizată trebuie să fie, de asemenea, în măsură să demonstreze că relaţia lor este o relaţie reală şi continuă, şi că intenţionează să rămână împreună în Canada după aprobarea vizei. Sponsorul este obligat să se angajeze să garanteze bunăstarea financiară a partenerului/partenerei sponsoritzat(ă) pentru o perioadă de trei ani, şi pentru copiii aflaţi în întreţinere pentru o perioadă de până la zece ani, astfel încât partenerul/partenera sponsorizat(ă) să nu trebuiască să aplice pentru asistenţă socială în Canada. Sponsorii care au mai sponsorizat rude sau alţi membri ai familiei, pentru rezidenţă permanentă în Canada, vor trebui să îndeplinească şi alte cerinţe suplimentare pentru a putea să-şi sponsorizeze partenerul/partenera, pentru rezidenţă permanentă.

 1. Partner conjugal

Pentru a fi eligibil să-şi sponsorizeze partenerul/partenera (de acelaşi sex sau de sex opus) şi copiii aflaţi în întreţinere, pentru rezidenţă permanentă în Canada, sponsorul, trebuie să fie cetăţean canadian sau rezident permanent, să trăiască în Canada şi să aibă cel puţin 18 ani. Persoanele sponsorizate care au menţinut o relaţie conjugală cu sponsorul/partenerul lor canadian pentru cel puţin un an, dar au fost împiedicaţi să trăiasca împreună sau se căsătorească din cauza unor circumstanţe excepţionale, dincolo de controlul lor (de exemplu: separare prin război, persecuţie sau orice alte bariere legale), au acum posibilitatea de a aplica pentru rezidenţa permanentă în cadrul acestei sub-grupe de sponsorizare familială. Sponsorul din Canada şi persoana sponsorizată trebuie să fie în măsură să demonstreze că relaţia lor este o relaţie reală şi continuă, de cel puţin un an, şi să demonstreze că şi-au unit afacerile/traiul/activităţile casnice în cea mai mare măsură cu putinţă. În plus, sponsorul şi persoana sponsorizată trebuie să prezinte fapte şi dovezi solide care să demonstreze că nu au putut trăi împreună din cauza unor motive dincolo de controlul lor. Sponsorul este obligat să se angajeze să garanteze bunăstarea financiară a partenerului/partenerei sponsoritzat(ă) pentru o perioadă de trei ani, şi pentru copiii aflaţi în întreţinere pentru o perioadă de până la zece ani, astfel încât partenerul/partenera sponsorizat(ă) să nu trebuiască să aplice pentru asistenţă socială în Canada. Sponsorii care au mai sponsorizat rude sau alţi membri ai familiei, pentru rezidenţă permanentă în Canada, vor trebui să îndeplinească şi alte cerinţe suplimentare pentru a putea să-şi sponsorizeze partenerul/partenera, pentru rezidenţă permanentă.

 1. Copil/copii aflat(ţi) în întreţinere

Pentru a fi eligibil să-şi sponsorizeze copiii, biologici sau adoptaţi, pentru rezidenţă permanentă în Canada, sponsorul, trebuie să fie cetăţean canadian sau rezident permanent, să trăiască în Canada şi să aibă cel puţin 18 ani. Această grupă de sponsorizare familială are că scop reunirea copiilor cu părinţii lor în Canada, fie ei rezidenţi permanenţi sau cetăţeni canadieni. Sponsorii trebuie să facă dovada că copiii lor sunt încă întreţinerea lor şi/sau că diferitele cerinţe legate de adopţia copiilor au fost îndeplinite. Totodată sponsorii trebuie să fie în măsură să demonstreze faptul că copiii lor sunt încă dependenţi financiar de ei şi în unele cazuri, încă înscrişi la cursuri cu timp plin, la instituţii de învăţământ acreditate. Alternativ, copii sponsorizaţi trebuie să fi fost deja adoptaţi sau să fie în prezent în curs de adopţie. Sponsorii sunt obligaţi să se angajeze să garanteze bunăstarea financiară a copiilor lor pentru o perioadă de zece ani sau până când aceştia împlinesc 22 de ani. Sponsorii care au mai sponsorizat rude sau alţi membri ai familiei, pentru rezidenţă permanentă în Canada, vor trebui să îndeplinească şi alte cerinţe suplimentare pentru a putea să-şi sponsorizeze copiii, pentru rezidenţă permanentă.

 1. Părinţi (tata/mama) sau bunici (bunicul/bunica)

Pentru a fi eligibil să-şi sponsorizeze părinţii (tatăl sau mama) sau bunicii şi copiii acestora aflaţi în întreţinere, pentru rezidenţă permanentă în Canada, sponsorul, trebuie să fie cetăţean canadian sau rezident permanent, să trăiască în Canada şi să aibă cel puţin 18 ani. Persoanele sponsorizate vor trebui să demonstreze relaţia lor de rudenie cu copiii sau nepoţii lor canadieni. Sponsorul este obligat să se angajeze să garanteze bunăstarea financiară a părinţilor sau bunicilor sponsorizaţi pentru o perioadă de zece ani, astfel încât aceştia să nu trebuiască să aplice pentru asistenţă socială în Canada. Sponsorii care au mai sponsorizat rude sau alţi membri ai familiei, pentru rezidenţă permanentă în Canada, vor trebui să îndeplinească şi alte cerinţe suplimentare pentru a putea să-şi sponsorizeze părinţii sau bunicii, pentru rezidenţă permanentă.

 1. Frate/soră, nepot/nepoată (de unchi), nepot/nepoată (de bunici), rămas orfan, sub 18 ani şi care nu este soţ/soţie sau partener consensual (şi adică/denumită în continuare Rudă minoră/orfană)

Acestă grupă de sponsorizare familială este destinată cetăţenilor canadieni şi rezidenţilor permanenţi, care doresc să se reunească cu lor ruda lor minoră/orfană aflată în străinătate. Pentru a fi eligibil să-şi sponsorizeze ruda minoră/orfană, pentru rezidenţă permanentă în Canada, sponsorul, trebuie să fie cetăţean canadian sau rezident permanent, să trăiască în Canada şi să aibă cel puţin 18 ani. Pe de altă parte, pentru a fi eligibilă pentru sponsorizare, persoana sponsorizată trebuie să fie sub 18 ani şi orfană, şi nu trebuie să fie soţ/soţie sau partener consensual. Totodată persoana sponsorizată va trebui demonstreze relaţia sa de rudenie cu sponsorul canadian. Sponsorul este obligat să se angajeze să garanteze bunăstarea financiară a rudei minore/orfane sponsorizată, pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât acesta să nu trebuiască să aplice pentru asistenţă socială în Canada. Sponsorii care au mai sponsorizat rude sau alţi membri ai familiei, pentru rezidenţă permanentă în Canada, vor trebui să îndeplinească şi alte cerinţe suplimentare pentru a putea să-şi sponsorizeze ruda minoră/orfană, pentru rezidenţă permanentă.

 1. Alte rude (şi adică/denumită în continuare Altă rudă selecţionată)

Acestă grupă de sponsorizare familială este destinată cetăţenilor canadieni şi rezidenţilor permanenţi, fără soţ/soţie în viaţă sau alte rude, fie ei cetăţeni canadieni sau rezidenţi permanenţi în Canada, sau cetăţeni străini care s-ar putea califica în oricare dintre celelalte 4 grupe de sponsorizare familială, care au alte rude încă în viaţă şi cu care doresc să se reunească în Canada. În anumite circumstanţe excepţionale, cetăţenilor canadieni şi rezidenţilor permanenţi, ar putea să li se permită să sponsorizeze una dintre aceste rude care nu aparţin nici uneia dintre celelalte 4 grupe de sponsorizare familială şi care nu sunt cetăţeni canadieni sau rezidenţi permanenţi în Canada. Pentru a fi eligibil să-şi sponsorizeze acea rudă selecţionată, pentru rezidenţă permanentă în Canada, sponsorul, trebuie să fie cetăţean canadian sau rezident permanent, să trăiască în Canada şi să aibă cel puţin 18 ani. Pe de altă parte, persoana sponsorizată va trebui să demonstreze relaţia sa de rudenie cu sponsorul canadian. Sponsorul este obligat să se angajeze să garanteze bunăstarea financiară a acestei rude selecţionate sponsorizată, pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât acesta să nu trebuiască să aplice pentru asistenţă socială în Canada.

Aţi emigrat cu soţul dumneavoastră şi cu cei doi copii în urmă cu vreo 10 ani în Canada; vă este dor de cei dragi rămaşi departe, şi, acum, că v-aţi stabilit din punct de vedere financiar în Canada, doriţi să vă reuniţi în Canada, şi să vă chemaţi părinţii să locuiască cu dumneavoastră în Saskatoon? Soţia dumneavoastră a plecat iniţial în Vancouver pentru un contract de muncă şi în cele din urmă aceasta s-a hotărât să se stabilească definitiv; şi-a primit deja viza de rezident permanent şi acum doreşte să vă sponsorizeze? V-aţi pierdut fratele şi cumnata în urma unei devastatoare inundaţii şi doriţi să vă sponsorizaţi nepoata, rămasă orfană, în vârstă de 13 ani, dumneavoastră fiind singurul membru al familiei sale rămas în viaţă? În acest caz, dumneavoastră sau cei dragi dumneavoastră au nevoie de o viză de rezident permanent în categoria de sponsorizare familială şi noi vă putem ajuta să înţelegeţi esenţa întregului proces şi să vă obţineţi viza rapid. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi mai jos secţiunea noastră Criterii de admisibilitate.

 

 1. Criterii de admisibilitate


© Toate persoanele care doresc să intre în Canada, ca rezidenţi permanenţi sau temporari, trebuie să îndeplinească exigenţele şi cerinţele Legii canadiene de imigrare şi protecţie a refugiaţilor cât şi a regulamentelor sale. Autorităţile canadiene de imigrare deţin puteri şi drepturi exclusive să ia decizii finale cu privire la orice aplicaţie utilizând criteriile de admisibilitate existente, inclusiv factorii de securitate, de criminalitate şi factorii medicali. Aceste criterii de admisibilitate se aplică fără excepţie tuturor candidaţilor care doresc să ajungă în Canada. Dacă unul sau mai multe dintre exemplele de mai jos se aplică cazului dumneavoastră, aceasta va constitui un factor de inadmisibilitate care ar putea face inadmisibilă aplicaţia dumneavoastră:

 • Statut medical inadmisibil 
 • Existenţa unui cazier judiciar sau a unei dovezi de ameninţare la adresa securităţii naţionale canadiene
 • Fonduri insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de trai/întreţinere şi/sau lipsa de fonduri de stabilire adecvate
 • Declaraţie mincinoasă prin omisiune (disimulare) şi/sau denaturare de fapte şi/sau falsificare de documente şi/sau utilizare de documente falsificate
 • Nerespectarea exigenţelor/instrucţiunilor primite de la ofiţerul de viză/imigrare. 
 • Modificarea în componenţa familiei şi/sau starea civilă fără notificarea autorităţilor canadiene de imigrare în timp util time

Mai multe criterii suplimentare de admisibilitate s-ar putea aplica sau nu, în funcţie de tipul de statut/document solicitat. În plus faţă de criteriile de admisibilitate, trebuie de asemenea să fie îndeplinite, şi criteriile de eligibilitate specifice fiecărei categorii de rezidenţi temporari sau permanenţi. Pentru a vă mări şansele de succes, este esenţială înţelegerea şi stăpânirea pe deplin a Legii imigrării şi protecţiei refugiaţilor cât şi a regulamentelor sale. Prin experienţa sa extinsă în domeniu cât şi a echipei sale competente, VisaPro.ca, vă poate ajuta să faceţi diferenţa între o cerere încununată de succes şi un refuz.

 

 1. Care este etapa următoare


După ce aţi ales categoria de servicii în care doriţi să aplicaţi, următorul pas este să selecţionaţi unul dintre pachetele noastre soluţii. Abordarea personalizată a VisaPro.ca vă oferă posibilitatea de a alege între 4 Pachete soluţii cu tarif fix; preţul practicat va varia în funcţie de combinaţia dintre categoria de servicii respectivă şi Pachetul soluţie ales.N.B.V-aţi pierdut? Verificaţi Planul site-ului pentru a reveni pe drumul cel bun!
Derutaţi de jargonul tehnic? Verificaţi Întrebări frecvente pentru a vă recăpăta zâmbetul!

 

*Carta drepturilor şi libertăţilor canadiene este disponibilă la urmatoarea adresă web: http://laws.justice.gc.ca/en/charter/

✝ Clasificarea naţională a profesiilor (CNP) este documentul de referinţă aceptat la nivel naţional relativ la ocupaţiile din Canada. Aceasta structurează peste 30 000 de titluri de locuri de muncă în cadrul celor 520 de profiluri ale grupelor de profesii, transformând întregul domeniu al muncii într-un sistem standardizat şi coerent.

‡ Fiecărei categorii de aplicanţi îi corespunde un anumit tip de document oficial. VisaPro.ca oferă o gamă largă de servicii profesioniste corespunzătoare fiecăreia dintre aceste categorii. Toate categoriile de servicii existente, de viză/imigrare şi cetăţenie, se vor regăsi într-unul dintre aceste 5 programe: Vize de rezident temporar, Servicii pentru rezidenţii temporari, Vize de rezident permanent, Servicii pentru rezidenţii permanenţi şi Cetăţenie canadiană.Ultima actualizare: 2011-03-04


 

Certificări

Estradă pentru orchestră iarna în Saskatoon (Dougall Photography © Dougall Photography; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)
Estradă pentru orchestră iarna în Saskatoon
(Saskatoon Bandstand in Winter)
Fotograf: Dougall Photography
© Dougall Photography; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Făcând snowboard în stațiunea alpină Kimberley (Gluns, David © Gluns, D.; Tourism BC. OP: Tourism BC Toate drepturile rezervate)
Făcând snowboard în stațiunea
alpină Kimberley
Fotograf: Gluns, David
© Gluns, David; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Urs Grizzly (Douglas, Keith © Douglas, Keith; Tourism BC. Organizaţie partenerǎ: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Urs Grizzly
(Grizzly Bear)
Fotograf: Douglas, Keith
© Douglas, Keith; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Parcul național Pacific Rim (Heinl, Russ © Heinl, Russ; Tourism BC Organizaţie partenerǎ: Tourism BC Toate drepturile rezervate)
Parcul național Pacific Rim
(Pacific Rim National Park)
Fotograf: Heinl, Russ
© Heinl, Russ; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Bucătarul-șef Tojo ținând în mână un platou cu sushi [...] (Ryan, Tom © Ryan, Tom; Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Bucătarul-șef Tojo ținând în mână un platou
cu sushi la Restaurant Tojo în Vancouver
Fotograf: Ryan, Tom
© Ryan, Tom; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Dansator al Primei națiuni în costum tradițional (Fotograf Necunoscut © Tourism BC Thompson Okanagan Toate drepturile rezervate)
Dansator al Primei națiuni în costum tradițional
Fotograf: Necunoscut © Tourism BC; Fotograf
Sursa: Thompson Okanagan Tourism
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Călătorie pe mare (Naga, M. © Naga, M.; Tourism BC. Organizaţie partenerǎ: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Călătorie pe mare
(Sailing)
Fotograf: Naga, M.
© Naga, M.; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
La fête des Neiges de Montréal (Pichette, André © Parc Jean-Drapeau; Pichette, A. Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate)

La fête des Neiges de Montréal
Fotograf: Pichette, André
© Parc Jean-Drapeau; Pichette, André
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Bonhomme & Parada sa (Fotograf: Necunoscut © Carnaval de Québec. Org. partenerǎ: Carnaval de Québec Toate drepturile rezervate.)
Bonhomme & Parada sa
(Bonhomme & Défilé)
Fotograf: Necunoscut
© Carnaval de Québec
Organizaţie partenerǎ: Carnaval de Québec
Toate drepturile rezervate.
Bărbat al Primei națiuni purtând un coif tradițional (Fotograf: Necunoscut © Partner. Th. Okanagan. Toate drepturile rezervate.)
Bărbat al Primei națiuni purtând
un coif tradițional
Fotograf: Necunoscut © Partener
Sursa: Thompson Okanagan Tourism
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Festival International de Jazz de Montréal (Leblanc, Jean-François © FIJM. O.P.: Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate.)
Festival International de Jazz de Montréal
Fotograf: Leblanc, Jean-François
© FIJM; Leblanc, Jean-François
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Bazilica Notre-Dame (Leconte, Marie © Leconte, Marie. Sursa: www.vieux.montreal.qc.ca. Toate drepturile rezervate.)
Bazilica Notre-Dame
(La basilique Notre-Dame)
Fotograf: Leconte, Marie
© Leconte, Marie
Sursa: www.vieux.montreal.qc.ca
Toate drepturile rezervate.
Divers/Cité Gay and Lesbian Pride Festival (Leblanc, J-François © Tourisme Québec. Tourisme Montréal Toate drepturile rezervate)
Divers/Cité Gay and Lesbian
Pride Festival
Fotograf: Leblanc, Jean-François
© Tourisme Québec; Leblanc, J-F
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Plimbare cu sania trasă de câini, Parcul Jean-Drapeau (Larose, Sébastien © Parc Jean-Drapeau; Larose, S. Tourisme Montréal. Tdr)
Plimbare cu sania trasă de câini,
Parcul Jean-Drapeau
Fotograf: Larose, Sébastien
© Parc Jean-Drapeau; Larose, Sébastien
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Bonhomme & Palatul (Fotograf: Necunoscut © Carnaval de Québec. Org. partenerǎ: Carnaval de Québec. Toate drepturile rezervate.)
Bonhomme & Palatul său
(Bonhomme & Palais)
Fotograf: Necunoscut
© Carnaval de Québec
Organizaţie partenerǎ: Carnaval de Québec
Toate drepturile rezervate.
Casă în Vieux-Québec (Hillebrand, Stefan © Hillebrand, Stefan; VisaPro.ca. Unele drepturi rezervate.) (Licenţǎ Creative Commons)
Casă în Vieux-Québec
(House in Vieux Quebec)
Fotograf: Hillebrand, Stefan
© Hillebrand, Stefan; VisaPro.ca
Unele drepturi rezervate
(Licenţǎ Creative Commons)
Sef care aranjează sosul cu grija (Chef Add Sause with Accuracy) Fotograf: EugeneEL © EugeneEL; VisaPro.ca Toate drepturile reze
Sef care aranjează sosul cu grija
(Chef Add Sause with Accuracy)
Fotograf: EugeneEL
© EugeneEL; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Lumea polara, Biodôme Montreal (O'Neill, Sean © Biodôme de Montréal; O'Neill, Sean Tourisme Montréal Toate drepturile rezervate)
Lumea polara, Biodôme Montreal
(Monde polaire au Biodôme de Montréal)
Fotograf: O'Neill, Sean
© Biodôme de Montréal; O'Neill, Sean
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Totem (Scheffler © Scheffler; Tourism BC. Organizaţie partenerǎ: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Totem
(Totem Pole)
Fotograf: Scheffler
© Scheffler; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE (Fotograf: Necunoscut © TOHU Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate.)
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
Fotograf: Necunoscut
© TOHU
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Munți și arbori iarna în Parcul național Kootenay (Fotograf: Necunoscut © Tourism BC. OP: Tourism BC Toate drepturile rezervate)
Munți și arbori iarna în
Parcul național Kootenay
Fotograf: Necunoscut
© Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Domul Marché Bonsecours (le photographe masqué © le photographe masqué Su.: www.vieux.montreal.qc.ca Toate drepturile rezervate)
Domul Marché Bonsecours
(Le dôme du Marché Bonsecours)
Fotograf: le photographe masqué
© le photographe masqué
Sursa: www.vieux.montreal.qc.ca
Toate drepturile rezervate.
Sărbătoarea Festivalului Light fireworks în Golful englez, Vancouver (King, Joseph S © King, Joseph S; Tourism BC. T.d.r.)
Sărbătoarea Festivalului Light
fireworks în Golful englez, Vancouver
Fotograf: King, Joseph S
© King, Joseph S; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Bazilica Notre-Dame din Montreal (Poulin, Stéphan © Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate.)
Bazilica Notre-Dame din Montreal
(Basilique Notre-Dame de Montréal)
Fotograf: Poulin, Stéphan
© Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Arhitectură în Montreal (St-Jacques, Pierre © Commission canadienne du tourisme; St-Jacques, P. OP: Tourisme Montréal. T.d.r.)
Arhitectură în Montreal
Fotograf: St-Jacques, Pierre
© Commission canadienne du tourisme; 
St-Jacques, Pierre
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Bonhomme & Zăpadă (Fotograf: Necunoscut © Carnaval de Québec. Org. partenerǎ: Carnaval de Québec. Toate drepturile rezervate.)
Bonhomme & Zăpadă
(Bonhomme & Neige)
Fotograf: Necunoscut
© Carnaval de Québec
Organizaţie partenerǎ: Carnaval de Québec
Toate drepturile rezervate.
Înainte de sǎpat (Jones, David © Jones, David; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)

Înainte de sǎpat
(Before the Dig)
Fotograf: Jones, David
© Jones, David; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Reper în Rocher Percé, Quebec, Canada (Lautenbacher, Marc © Lautenbacher, Marc; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)
Reper în Rocher Percé,
Quebec, Canada
(Landmark of Rocher Percé, Quebec, Canada)
Fotograf: Lautenbacher, Marc
© Lautenbacher, Marc; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Lalele galbene cu Stadionul olimpic în fundal (Bélanger, Natalie-Claude © Bélanger, N-C; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate)
Lalele galbene cu Stadionul
olimpic în fundal
(Yellow tulips with the Olympic stadium)
Fotograf: Bélanger, Natalie-Claude
© Bélanger, Natalie-Claude; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Cascadă și roci cu mușchi (Holden, Wendy © Holden, Wendy; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)

Cascadă și roci cu mușchi
(Waterfall and Mossy Rocks)
Fotograf: Holden, Wendy
© Holden, Wendy; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Homar preparat (Polischuk, Yulia © Polischuk, Yulia; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)

Homar preparat
(Prepared lobster)
Fotograf: Polischuk, Yulia
© Polischuk, Yulia; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Complexe Sky (Poulin, Stéphan © Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal. Partener: Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate.)

Complexe Sky
Fotograf: Poulin, Stéphan
© Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Floarea-soarelui în Manitoba (Milosevic, Stan © Milosevic, Stan. Toate drepturile rezervate.)

Floarea-soarelui în Manitoba
(Manitoba Sunflowers)
Fotograf: Milosevic, Stan
© Milosevic, Stan
Toate drepturile rezervate.
Arbori acoperiți de mușchi în Parcul provincial Walbran Carmanah (Bergeron, JF © Bergeron, JF; Tourism BC. OP: Tourism BC. Tdr.)
Arbori acoperiți de mușchi în
Parcul provincial Carmanah Walbran
Fotograf: Bergeron, JF
© Bergeron, JF; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Brad de Crăciun în Piața Ville Marie (Poulin, Stéphan © Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal. Partener: Tourisme Montréal. T.d.r.)
Brad de Crăciun în Piața
Ville Marie
Fotograf: Poulin, Stéphan
© Poulin, Stéphan; Tourisme Montréal
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.