Constituirea integrală a dosarului

Zile de vară de cățel « cățeluș într-un hamac » (Charles, Mann © Charles, Mann; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)
Zile de vară de cățel « cățeluș într-un hamac »
(« Dog days of summer » puppy in hammock)
Fotograf: Charles, Mann © Charles, Mann; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.

1. Ce este o Constituire integrală a dosarului şi de ce este necesară
 

Canada este o ţară minunată, mare şi prosperă, a cărei fundaţie şi istorie s-a bazat de la început pe procesul de emigrare. O ţară sigură, Canada oferă aceleaşi oportunităţi egale şi echitabile fiecărui membru al populaţiei sale. În consecinţă, în fiecare an Canada atribuie aproximativ 1 milion de vize de rezidenţă temporară, primeşte în jur de 250 000 de rezidenţi permanenţi şi conferă cetăţenia canadiană la aproximativ 200 000 de oameni. Deşi impresionante, aceste cifre reprezintă de fapt numai o mică parte din totalul celor care depun o cerere de viză: pentru fiecare candidat fericit de a-şi vedea cererea acceptată, mulţi îşi văd visele năruite în urma unui refuz, forţându-i fie să amâne, sau, pur şi simplu, să renunţe definitiv la planul lor de a ajunge în Canada.

Constituirea integrală a dosarului este pachetul nostru elită, one-stop shop; acesta a fost special proiectat pentru a satisface nevoile clienţilor care caută o soluţie fără stres şi la cheie.

Constituirea integrală a dosarului este de fapt un proces cu două etape, pre-achitat de către client printr-o plată unică. Deoarece totul este pre-plătit, constituirea integrală a dosarului nu include numai consiliere amănunţită şi sesiuni personalizate de mentorat (coaching), dar se dovedeşte a fi mult mai ieftin decât orice altă combinaţie de pachete soluţie luate individual. În primul rând, formularul de evaluare iniţial ne va ajuta să determinăm eligibilitatea clientului şi în ce categorie de servicii* ar trebui să prezinte cererea. Apoi, presupunând ca problema eligibilităţii a fost reglată şi categoria corespunzătoare corect identificată, vom finaliza pregătirea integrală a dosarului şi depunerea acestuia.

Pe de altă parte, în cazul în care formularul de evaluare iniţial revelează şanse mici de reuşită sau şanse mici în identificarea unei categorii corespunzătoare, vom elabora un plan personalizat de mentorat de eligibilitate, care urmăreşte în mod special să îmbunătăţească şansele cuiva de a se califica în cadrul unei categorii corespunzătoare; pentru mai multe detalii cu privire la această a patra opţiune, vă rugăm să consultaţi ce este un Plan de mentorat de eligibilitate şi de ce s-ar putea să fie necesar.

Pe scurt, indiferent de rezultatele evaluării iniţiale de eligibilitate, VisaPro.ca are grijă de clienţii săi de elită de la A la Z, oferindu-le fie un plan personalizat de mentorat de eligibilitate, fie un serviciu atotcuprinzător, având inclus pregătirea integrală a dosarului şi depunerea acestuia ... totul la o fracţiune din preţul obişnuit!

 1. Prima etapă (evaluarea eligibilităţii)

Constituirea integrală a dosarului este efectuată de către un analist experimentat al VisaPro.ca a cărui responsabilitate este de a:

 • Evalua eligibilitatea unui caz potenţial 
 • Evalua admisibiltatea unui caz potenţial
 • Identifica categoria adecvată în care un aplicant ar trebui să-şi depună cererea

Optând pentru constituirea integrală a dosarului, dumneavoastră:

 • Reduceţi la minim timpul necesar pentru stabilirea eligibilităţii şi admisibilităţii dumneavoastră şi identificarea categoriei corespunzătoare, dacă este cazul
 • Reduceţi la minim apariţia întârzierilor inutile 
 • Reduceţi la minim cheltuielile nedorite prin evitarea prezentării unei cereri incomplete/ inadmisibile
 1. A doua etapă (inclusă în acest pachet soluţie)

După ce evaluarea eligibilităţii a fost efectuată, vom putea determina şansele de succes ale cazului şi categoria corespunzătoare pentru prezentarea cererii, dacă este cazul. Există două posibilităţi diferite, în funcţie dacă s-a identificat (sau nu) o categorie corespunzătoare, în urma analizei formularului de evaluare, şi anume: pregătirea dosarului sau planul de mentorat de eligibilitate.

 1. Pregătirea dosarului (dacă a fost identificată categoria corespunzătoare)

Dacă în prima etapă a fost identificată o categorie corespunzătoare, atunci responsabilitatea analistului în a doua etapă ar fi de a:

 • Asigura că toate documentele justificative solicitate sunt furnizate, valabile şi adecvate în conformitate cu standardele oficiale
 • Asigura că termenele prescrise şi perioada de valabilitate a documentaţiei sunt respectate cu stricteţe de către aplicant
 • Completa cu atenţie toate formularele de cerere
 • Furniza o imagine de ansamblu şi sfaturi despre fazele următoare ale procesului (cum ar fi examene medicale, interviuri, etc.)

Optând pentru constituirea integrală a dosarului, dumneavoastră:

 • Reduceţi la minim riscul de erori 
 • Reduceţi la minim apariţia întârzierilor inutile
 • Reduceţi la minim cheltuielile nedorite datorate expirării termenelor/documentaţiei 
 • Aduceţi la maxim posibilitatea ca cererea dumneavoastră să fie aprobată
 1. Plan de mentorat de eligibilitate (dacă nu a fost identificată categoria corespunzătoare)

În schimb, în cazul în care, în prima etapă, nu a fost identificată o categorie corespunzătoare, atunci responsabilitatea analistului în a doua etapă ar fi de a:

 • Identifica punctele slabe şi problemele specifice de caz care ar putea duce la un eventual refuz, şi a propune măsuri de remediere corespunzătoare
 • Elabora o schemă detaliată de eligibilitate, astfel încât clientul să-şi îmbunătăţească situaţia, de a strânge toate documentele necesare şi a depune o cerere de necontestat

Optând pentru constituirea integrală a dosarului, dumneavoastră:

 • Reduceţi la minim timpul necesar pentru identificarea şi îmbunătăţirea aspectelor slabe ale cazului dumneavoastră
 • Reduceţi la minim apariţia întârzierilor inutile prin respectarea strictă a planului decisiv, special conceput pentru cazul dumneavoastră
 • Reduceţi la minim cheltuielile nedorite prin evitarea prezentării unei cereri incomplete/ inadmisibile
 • Aduceţi la maxim posibilitatea ca cererea dumneavoastră să fie aprobată

Toată lumea are un vis; dumneavoastră de ce să-l puneţi sub semnul întrebării? Alegeţi VisaPro. pentru constituirea integrală a dosarului potrivit situaţiei dumneavoastră şi salvaţi timp şi bani ACUM facând un salt la etapa următoare!

 

2. Ce este inclus într-o Constituire integrală a dosarului
 

Indiferent dacă doriţi să obţineţi un permis de muncă, un aviz referitor la piaţa muncii (APM), o viză de rezident permanent, un certificat de sélection du Québec (CSQ – Certificat de selecţie din Quebec), sau cetăţenia canadiană, prima etapă din constituirea integrală a dosarului include rezultate tangibile şi categoric hotărâtoare, printre care:

 • O analiză amănunţită a tuturor informaţiilor conţinute în formularul dumneavoastră de evaluare 
 • Un raport personalizat de evaluare a eligibilităţii cuprinzând identificarea categoriei potenţiale adecvate pentru depunerea cererii şi a tuturor punctelor slabe şi a problemelor specifice de caz care ar putea duce la un eventual refuz
 • Observaţii scrise clare şi detaliate pe parcursul întregului proces de evaluare a eligibilităţii 
 • Factura oficială VisaPro.ca şi chitanţa de plată aferentă

De asemenea, a doua etapă din constituirea integrală a dosarului (finalizându-se prin pregătirea dosarului, în cazul în care se poate identifica cel puţin o categorie corespunzatoare) include rezultate tangibile şi categoric hotărâtoare, printre care: 

 • O examinare atentă a validităţii şi a exactităţii tuturor documentelor justificative, inclusiv a fotografiilor, certificatelor de cazier judiciar, taxelor de procesare (care se plătesc către Guvernul Canadei), rezultatelor oficiale ale testelor de limbă, a conformităţii traducerilor legalizate, etc
 • Administrarea de declaraţii sub jurământ✝  
 • Completarea cu atenţie a tuturor formularelor de cerere
 • Imagini de ansamblu şi sfaturi preţioase despre fazele următoare ale procesului (cum ar fi examene medicale, interviuri, etc.)
 • Până la 1 oră de sesiune de mentorat (coaching), cu un analist senior VisaPro.ca, fie în persoană sau prin videoconferinţă în direct
 • Observaţii scrise clare şi detaliate pe parcursul întregului proces de pregătire a dosarului
 • Identificarea biroului canadian de viză corespunzător pentru depunerea cererii dumneavoastră

De altfel, şi a doua etapă din constituirea integrală a dosarului (finalizându-se prin elaborarea unui plan de mentorat de eligibilitate, în cazul în care nu se poate identifica nici o categorie corespunzătoare) include, de asemenea, rezultate tangibile şi categoric hotărâtoare, printre care:

 • Până la 2 ore de sesiuni‡ de mentorat (coaching), cu un analist senior VisaPro.ca, fie în persoană sau prin videoconferinţă în direct
 • Un raport de mentorat de eligibilitate complet, cu recomandări detaliate sau propuneri de corecţii pentru fiecare aspect important al cazului dumneavoastră, relevante pentru categoria în care depuneţi cererea, inclusiv experienţa de muncă, educaţie, limba, componenţa familiei, legăturile cu ţara gazdă, factori de securitate, medicali, etc. (adică, propriul dumneavoastră plan personalizat decisiv, special conceput pentru obţinerea statutului/documentului mult dorit) 
 • Observaţii scrise clare şi detaliate pe parcursul întregului proces de proiectare a planului personalizat decisiv 
 • Identificarea biroului canadian de viză corespunzător pentru depunerea cererii dumneavoastră

   

3. Ce nu este inclus într-o Constituire integrală a dosarului
 

Optând pentru constituirea integrală a dosarului vă veţi maximaliza categoric şansele de a obţine statutul/documentul solicitat într-un termen rezonabil. Acestea fiind spuse, există câteva elemente care nu fac parte din prima etapă a constituirii integrale a dosarului, printre care:

 • Verificarea sau completarea formularelor de cerere
 • Validarea documentelor justificative
 • Divulgarea exhaustivă a unor informaţii despre cum şi de unde să se obţină anumite documente justificative pentru o aplicaţie
 • Asistenţă în căutarea sau găsirea unui loc de muncă sau înscrierea într-un program de studiu
 • Reprezentarea oficială a unui client în faţa autorităţilor canadiene de imigrare şi cetăţenie
 • Asistenţă şi consiliere după depunerea oficială a unei cereri la autorităţile canadiene de imigrare şi cetăţenie§

De asemenea, există câteva elemente care nu fac parte din a doua etapă a constituirii integrale a dosarului (finalizându-se prin pregătirea/depunerea dosarului, în cazul în care se poate identifica cel puţin o categorie corespunzatoare), printre care:

 • Divulgarea exhaustivă a unor informaţii despre cum şi de unde să se obţină anumite documente justificative pentru o aplicaţie
 • Asistenţă în căutarea sau găsirea unui loc de muncă sau înscrierea într-un program de studiu
 • Reprezentarea oficială a unui client în faţa autorităţilor canadiene de imigrare şi cetăţenie
 • Asistenţă şi consiliere după depunerea oficială a unei cereri la autorităţile canadiene de imigrare şi cetăţenie

În cele din urmă, există şi câteva elemente care nu fac parte din a doua etapă a constituirii integrale a dosarului (finalizându-se prin elaborarea unui plan de mentorat de eligibilitate, în cazul în care nu se poate identifica nici o categorie corespunzătoare), printre care:

 • Verificarea sau completarea formularelor de cerere
 • Validarea documentelor justificative
 • Divulgarea exhaustivă a unor informaţii despre cum şi de unde să se obţină anumite documente justificative pentru o aplicaţie
 • Asistenţă în căutarea sau găsirea unui loc de muncă sau înscrierea într-un program de studiu
 • Reprezentarea oficială a unui client în faţa autorităţilor canadiene de imigrare şi cetăţenie
 • Asistenţă şi consiliere după depunerea oficială a unei cereri la autorităţile canadiene de imigrare şi cetăţenie

Unele dintre elementele enumerate mai sus ar putea să fie totuşi incluse într-un alt pachet soluţie VisaPro.ca. Dacă credeţi că constituirea integrală a dosarului nu este întocmai ceea ce aveţi nevoie, vă rugăm să faceţi un pas înapoi şi să selecţionaţi pachetul soluţie care să răspundă nevoilor dumneavoastră, permiţându-vă astfel să accedeţi mai repede la realizarea visului dumneavoastră.

 

4. Ce nu putem să vă promitem
 

Aici la VisaPro.ca, vă putem garanta exact asupra a ceea ce avem un control total: serviciul nostru de specialitate, personalizat, la preţuri accesibile şi de bună-credinţă. Noi garantăm calitatea muncii noastre profesioniste şi abordarea amănunţită şi conştiincioasă oferită fiecărui client potenţial. În plus, vă garantăm că în nici un caz nu vom da curs unui dosar, decât dacă suntem convinşi pe deplin de succesul său iminent.

Cu toate acestea, VisaPro.ca nu poate fi trasă la răspundere pentru furnizarea de informaţii false sau eronate autorităţilor de imigrare şi cetăţenie, dacă informaţiile respective, false sau eronate, ne-au fost iniţial furnizate de către client. VisaPro.ca se bazează în întregime pe buna-credinţă a clienţilor săi şi nu va verifica şi nici valida informaţiile furnizate de aceştia. Pentru mai multe detalii despre declaraţii înşelătoare, vă rugăm să consultaţi criteriile de admisibilitate care ţin de categoria de servicii corespunzătoare cazului dumneavoastră.

În plus, VisaPro.ca nu poate fi trasă la răspundere pentru refuz în cazul în care la sfârşitul procesului de aplicare, aplicantul nu obţine statutul dorit, de rezident temporar, de rezident permanent sau de cetăţean canadian. Decizia de a acorda vizele sau cetăţenia aparţine exclusiv Guvernului Canadei, după o examinare aprofundată a fiecărui caz; VisaPro.ca nu poate şi în consecinţă nu promite, că dumneavoastră şi/sau membrii familiei dependenţi de dumneavoastră, vor primi viza sau cetăţenia la sfârşitul procesului de aplicare. Un contract de prestări servicii care va indica atât responsabilitatea şi angajamentul nostru, cât şi pe ale dumneavoastră, va trebui, de asemenea, citit, acceptat şi semnat la scurt timp după reţinerea serviciilor noastre.

 

5. Care este etapa următoare
 

Felicitări! Aţi luat decizia cea mai bună, aceea de a vă proteja visul cu VisaPro.ca, optând pentru planul nostru de mentorat de eligibilitate. Acum, că aţi identificat pachetul soluţie** corespunzător situaţiei dumneavoastră, următorul pas este să consultaţi Lista noastră de preţuri şi să localizaţi în tabel tariful fix aplicabil cazului dumneavoastră. După aceea, dacă sunteţi de acord cu preţul nostru, urmaţi pur şi simplu instrucţiunile descrise în „Sunt convins ... acum, care sunt următoarele etape?” situat în partea de jos a aceleaşi pagini web. În orice moment al procesului, nu ezitaţi să ne Contactaţi pentru orice fel de întrebări.N.B.V-aţi pierdut? Verificaţi Planul site-ului pentru a reveni pe drumul cel bun!
Derutaţi de jargonul tehnic? Verificaţi Întrebări frecvente pentru a vă recăpăta zâmbetul!

 

* Fiecărei categorii de aplicanţi îi corespunde un anumit tip de document oficial. VisaPro.ca oferă o gamă largă de servicii profesioniste corespunzătoare fiecăreia dintre aceste categorii. Toate categoriile de servicii existente, de viză/imigrare şi cetăţenie, se vor regăsi într-unul dintre aceste 5 programe: Vize de rezident temporar, Servicii pentru rezidenţii temporari, Vize de rezident permanent, Servicii pentru rezidenţii permanenţi şi Cetăţenie canadiană.

✝ Inclus gratuit cu pachetul nostru soluţie Constituirea integrală a dosarului; se aplică o limită de 5 declaraţii sub jurământ/copii certificate sub jurământ per persoană.

‡ Până la 2 ore de sesiuni de mentorat (coaching) fie în persoană sau prin consultanţă în direct, sunt incluse cu orice plan de mentorat de eligibilitate elaborat pentru o viză de rezident permanent, pentru un serviciu pentru rezidenţii permanenţi sau pentru cetăţenia canadiană; până la 1 oră de sesiune de mentorat (coaching) fie în persoană sau prin consultanţă în direct, este inclusă cu orice plan de mentorat de eligibilitate elaborat pentru o viză de rezident temporar sau pentru un serviciu pentru rezidenţii temporari.

§ VisaPro.ca oferă servicii de consultanţă şi recomandări cu privire la întregul proces de aplicare, inclusiv consiliere pentru potenţialele interviuri, răspunsuri la întrebări cu privire la paşii următori, etc. exclusiv pe parcursul întregului proces de pre-depunere; odată ce cererea clientului a fost depusă în mod oficial la autorităţile de imigrare şi cetăţenie, nu putem şi nu vom oferi servicii profesioniste şi nici reprezenta interesul clientului în legătură cu dosarul său.

** Abordarea personalizată a VisaPro.ca vă oferă posibilitatea de a alege între 4 Pachete soluţii cu tarif fix: Verificarea tehnică a dosarului, Plan de mentorat de eligibilitate, Constituirea dosarului pas cu pas şi Constituirea integrală a dosarului.

Ultima actualizare: 2011-03-14 

Certificări

Estradă pentru orchestră iarna în Saskatoon (Dougall Photography © Dougall Photography; VisaPro.ca. Toate drepturile rezervate.)
Estradă pentru orchestră iarna în Saskatoon
(Saskatoon Bandstand in Winter)
Fotograf: Dougall Photography
© Dougall Photography; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Făcând snowboard în stațiunea alpină Kimberley (Gluns, David © Gluns, D.; Tourism BC. OP: Tourism BC Toate drepturile rezervate)
Făcând snowboard în stațiunea
alpină Kimberley
Fotograf: Gluns, David
© Gluns, David; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Urs Grizzly (Douglas, Keith © Douglas, Keith; Tourism BC. Organizaţie partenerǎ: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Urs Grizzly
(Grizzly Bear)
Fotograf: Douglas, Keith
© Douglas, Keith; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Parcul național Pacific Rim (Heinl, Russ © Heinl, Russ; Tourism BC Organizaţie partenerǎ: Tourism BC Toate drepturile rezervate)
Parcul național Pacific Rim
(Pacific Rim National Park)
Fotograf: Heinl, Russ
© Heinl, Russ; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Bucătarul-șef Tojo ținând în mână un platou cu sushi [...] (Ryan, Tom © Ryan, Tom; Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Bucătarul-șef Tojo ținând în mână un platou
cu sushi la Restaurant Tojo în Vancouver
Fotograf: Ryan, Tom
© Ryan, Tom; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Festival International de Jazz de Montréal (Leblanc, Jean-François © FIJM. O.P.: Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate.)
Festival International de Jazz de Montréal
Fotograf: Leblanc, Jean-François
© FIJM; Leblanc, Jean-François
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Bazilica Notre-Dame (Leconte, Marie © Leconte, Marie. Sursa: www.vieux.montreal.qc.ca. Toate drepturile rezervate.)
Bazilica Notre-Dame
(La basilique Notre-Dame)
Fotograf: Leconte, Marie
© Leconte, Marie
Sursa: www.vieux.montreal.qc.ca
Toate drepturile rezervate.
Divers/Cité Gay and Lesbian Pride Festival (Leblanc, J-François © Tourisme Québec. Tourisme Montréal Toate drepturile rezervate)
Divers/Cité Gay and Lesbian
Pride Festival
Fotograf: Leblanc, Jean-François
© Tourisme Québec; Leblanc, J-F
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Plimbare cu sania trasă de câini, Parcul Jean-Drapeau (Larose, Sébastien © Parc Jean-Drapeau; Larose, S. Tourisme Montréal. Tdr)
Plimbare cu sania trasă de câini,
Parcul Jean-Drapeau
Fotograf: Larose, Sébastien
© Parc Jean-Drapeau; Larose, Sébastien
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Bonhomme & Palatul (Fotograf: Necunoscut © Carnaval de Québec. Org. partenerǎ: Carnaval de Québec. Toate drepturile rezervate.)
Bonhomme & Palatul său
(Bonhomme & Palais)
Fotograf: Necunoscut
© Carnaval de Québec
Organizaţie partenerǎ: Carnaval de Québec
Toate drepturile rezervate.
Casă în Vieux-Québec (Hillebrand, Stefan © Hillebrand, Stefan; VisaPro.ca. Unele drepturi rezervate.) (Licenţǎ Creative Commons)
Casă în Vieux-Québec
(House in Vieux Quebec)
Fotograf: Hillebrand, Stefan
© Hillebrand, Stefan; VisaPro.ca
Unele drepturi rezervate
(Licenţǎ Creative Commons)
Sef care aranjează sosul cu grija (Chef Add Sause with Accuracy) Fotograf: EugeneEL © EugeneEL; VisaPro.ca Toate drepturile reze
Sef care aranjează sosul cu grija
(Chef Add Sause with Accuracy)
Fotograf: EugeneEL
© EugeneEL; VisaPro.ca
Toate drepturile rezervate.
Lumea polara, Biodôme Montreal (O'Neill, Sean © Biodôme de Montréal; O'Neill, Sean Tourisme Montréal Toate drepturile rezervate)
Lumea polara, Biodôme Montreal
(Monde polaire au Biodôme de Montréal)
Fotograf: O'Neill, Sean
© Biodôme de Montréal; O'Neill, Sean
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Totem (Scheffler © Scheffler; Tourism BC. Organizaţie partenerǎ: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Totem
(Totem Pole)
Fotograf: Scheffler
© Scheffler; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE (Fotograf: Necunoscut © TOHU Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal. Toate drepturile rezervate.)
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
Fotograf: Necunoscut
© TOHU
Organizaţie partenerǎ: Tourisme Montréal
Toate drepturile rezervate.
Munți și arbori iarna în Parcul național Kootenay (Fotograf: Necunoscut © Tourism BC. OP: Tourism BC Toate drepturile rezervate)
Munți și arbori iarna în
Parcul național Kootenay
Fotograf: Necunoscut
© Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Valuri spărgându-se de o coastă stâncoasă în apropiere de Ucluelet (Ryan, Tom © Ryan, Tom; Tourism BC. O.P.: Tourism BC. T.d.r.)
Valuri spărgându-se de o coastă
stâncoasă în apropiere de Ucluelet
Fotograf: Ryan, Tom
© Ryan, Tom; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Pescuit de apă dulce (Lambroughton, David © Lambroughton, David; Tourism BC. Org. O.P.: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Pescuit de apă dulce
(Freshwater Fishing)
Fotograf: Lambroughton, David
© Lambroughton, David; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.
Schi fond (Ryan, Tom © Ryan, Tom; Tourism BC. Organizaţie partenerǎ: Tourism BC. Toate drepturile rezervate.)
Schi fond
(Cross-Country Skiing)
Fotograf: Ryan, Tom
© Ryan, Tom; Tourism BC
Organizaţie partenerǎ: Tourism BC
Toate drepturile rezervate.