Cerere de acces


ATENȚIE:
 
Pentru a avea acces la această parte a sitului nostru, trebuie să fiţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare făcând clic pe butonul „Sunt de acord”, în partea de jos a acestei pagini.

 


CONTRACT CARE REGLEMENTEAZĂ ACORDAREA AUTORIZAȚIEI REFERITOR LA UTILIZAREA/AFIȘAREA CONȚINUTULUI PROTEJAT ȘI/SAU VÂNZAREA DE PRODUSE ȘI/SAU EXECUTAREA DE SERVICII


1. Preambul: cum ne protejăm reciproc din punct de vedere legal

Termenii şi condiţiile noastre de utilizare conţin atât declaraţiile şi angajamentele noastre, ale VisaPro.ca Inc. şi a filialelor sale (în continuare denumită „VisaPro.ca”), cât şi obligaţiile dumneavoastră legale, ale vizitatorilor site-ului nostru Web şi/sau ale clienţilor noştri. Într-un limbaj simplu, aceşti termeni şi condiţii de utilizare definesc pe de o parte ceea ce noi şi dumneavoastră putem sau nu putem face din punct de vedere legal, şi pe de altă parte, ceea ce fiecare dintre noi poate aştepta în mod legitim de la cealaltă parte.

Aceşti termeni şi condiţii de utilizare trebuie să fie interpretaţi, prin urmare, nu numai ca o expresie a voinţelor concordante, ci, de asemenea, şi ca un acord legal obligatoriu între două părţi constitutive:

 1. PRESTATORUL (de asemenea, cunoscut şi sub numele de „Furnizorul de servicii/produse” sau „Proprietarul”, dar în continuare denumit, fie ca „VisaPro.ca” şi/sau „noi”), o societate canadiană pe acţiuni înfiinţată în Montreal, Quebec, Canada şi reglementată de legea din [provincia] Quebec
   
 2. CLIENTUL (de asemenea, cunoscut şi sub numele de „Utilizator” sau „Vizitator”, dar în continuare denumit, fie ca „Beneficiarul” şi/sau „dumneavoastră”), orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenia şi ţara sa de rezidenţă, întru totul de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare.

Aceşti termeni şi condiţii de utilizare (în continuare denumiţi „Contractul”), structuraţi în secţiuni interconectate meticulos (în continuare denumite „Clauzele”), conţin aceleaşi unice condiţii (în continuare denumite „Termenii”) în mod automat, universal şi non-discreţionar aplicabile tuturor Beneficiarilor ansamblului de site-uri Web VisaPro.ca, serviciilor profesionale şi produselor (în continuare denumite în mod colectiv „Serviciile”), fie oferite contra cost (în continuare denumite „Servicii cu plată”) sau nu.

ÎN DEPLINĂ CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ ȘI DE BUNĂ CREDINȚĂ, ambele părţi sunt de acord cu următoarele:

VisaPro.ca acordă Beneficiarului o licenţă limitată, non-exclusivă şi non-transferabilă de a folosi şi afişa pe computerul său sau pe alt dispozitiv electronic de acces, tot materialul şi informaţiile (în continuare denumite în mod colectiv „Conţinutul”), disponibile pe site-ul Web şi în formularele VisaPro.ca, inclusiv fără limitare formularele sale de evaluare şi formularul său de contract de prestări servicii, numai pentru uzul personal şi non-comercial, cu condiţia ca acesta să nu modifice Conţinutul, aşa cum se prevede în Clauza „Restricţii privind utilizarea de material şi informaţii”.

VisaPro.ca se angajează, de asemenea, să furnizeze Beneficiarului toate Serviciile pentru care a plătit şi la care are dreptul, dacă este cazul, inclusiv fără limitare orice pachet soluţie aplicabil, la capacitatea sa maximă şi luând în considerare toţi Termenii specificaţi în prezentul Contract inclusiv fără limitare pe cei menţionaţi în Clauzele „Achiziţionarea de servicii de la VisaPro.ca” şi „Excluderea garanţiei”, precum şi orice Termeni care ar putea fi prevăzuţi în cadrul paginii Web, a secţiunii Web şi/sau a documentaţiei descriind Serviciul cu plată relevant (în continuare denumit „Descrierea Serviciului cu plată”).

Prin vizitarea site-ului său Web şi/sau contractarea VisaPro.ca pentru orice Servicii şi/sau transmiterea de date în atenţia VisaPro.ca prin mijloace scrise, verbale sau de altă natură, Beneficiarul, e obligat în mod implicit şi automat, să înţeleagă, să accepte şi să fie de acord cu toţi Termenii acestui Contract. Necunoaşterea şi/sau neînţelegerea vreunei Clauze nu poate fi invocată în mod legal; Beneficiarul trebuie să citească atent fiecare Clauză. În cazul în care acesta nu înţelege, nu acceptă şi nu este de acord cu aceşti Termeni, Beneficiarului nu îi este permisă utilizarea site-ului Web VisaPro.ca şi/sau contractarea VisaPro.ca pentru vreun Serviciu.

În cazul în care Beneficiarul înţelege, acceptă şi este de acord cu aceşti Termeni, valabilitatea acestui Contract este imediată şi perpetuuă cu excepţia cazului în care acesta a fost modificat în mod liber şi legitim de către ambele părţi sau unilateral reziliat de către VisaPro.ca conform condiţiilor menţionate în Clauzele „Modificări la Contract”, „Modificări la Termenii acestui Contract” şi „Rezilierea”.


3. Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate a VisaPro.ca este parte integrantă din, şi subordonată Termenilor stipulaţi în acest Contract.
Puteţi să accesaţi şi să citiţi Politica noastră de confidenţialitate făcând clic aici.


4. Politica anti-spam

Politica anti-spam a VisaPro.ca este parte integrantă din, şi subordonată Termenilor stipulaţi în acest Contract.
Puteţi să accesaţi şi să citiţi Politica noastră anti-spam făcând clic aici.


5. Politica link-urilor externe

Politica link-urilor externe a VisaPro.ca este parte integrantă din, şi subordonată Termenilor stipulaţi în acest Contract.
Puteţi să accesaţi şi să citiţi Politica noastră link-urilor externe făcând clic aici.


6. Link-uri către acest site

Toate link-urile către site-ul VisaPro.ca trebuie să fie aprobate în scris de VisaPro.ca. Totuşi, VisaPro.ca permite utilizarea loială (fair usage) de link-uri, adică, efectuarea de link-uri către site-ul său de o terţă parte, fără permisiunea explicită în scris sau fără licenţă, atunci când:

 1. Paginile Web care sunt activate de link-uri nu sunt modificate în niciun fel prin crearea de cadre în jurul acestor pagini sau prin utilizarea unei anumite tehnici alternative care vizează modificarea prezentării vizuale sau aspectul lor.
   
 2. Informaţiile disponibile pe site-ul Web unde apar aceste link-uri către site-ul Web al VisaPro.ca nu prezintă într-o lumină falsă relaţia pe care Beneficiarul sau o terţă parte o are cu VisaPro.ca.
   
 3. Informaţiile disponibile pe site-ul Web unde apar aceste link-uri către site-ul Web al VisaPro.ca nu implică faptul că VisaPro.ca aprobă sau sprijină aceste site-uri Web, informaţiile conţinute în aceste site-uri Web, sau serviciile sau produsele oferite pe aceste site-uri Web.
   
 4. Informaţiile disponibile pe site-ul Web unde apar aceste link-uri către site-ul Web al VisaPro.ca nu prezintă impresii false sau înşelătoare despre VisaPro.ca, Serviciile sale şi/sau reputaţia sa.

În plus, pentru a fi autorizat să efectueze link-uri către site-ul Web al VisaPro.ca în conformitate cu dispoziţiile menţionate anterior pentru utilizarea loială (fair usage) a link-urilor sus menţionate, Beneficiarul trebuie să fie de accord că VisaPro.ca poate, în orice moment şi la propria sa discreţie, să întrerupă autorizaţia de a face legătura cu site-ul său Web. În acest caz, toate link-urile către site-ul său Web vor fi imediat şi definitiv înlăturate.


7. Înregistrare, nume de utilizator şi parole

Unele caracteristici disponibile pe site-ul Web al VisaPro.ca pot necesita o înregistrare sau un abonament. Dacă Beneficiarul doreşte să se înregistreze sau să se aboneze la astfel de funcţionalităţi, acesta trebuie să consimtă că este responsabil de menţinerea confidenţialităţii parolei sau a oricărui cont de identificare ales sau atribuit, şi acesta trebuie să consimtă că-şi asumă răspunderea în ceea ce priveşte orice activitate legată de utilizarea parolei sau a contului de utilizator. În plus, Beneficiarului i se solicită să notifice VisaPro.ca de orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului său. VisaPro.ca nu va fi în nici un caz considerată responsabilă sau ţinută răspunzătoare, direct sau indirect, în niciun fel pentru niciun fel de pierdere sau prejudiciu de orice fel apărut ca urmare, sau în legătură cu neîndeplinirea obligaţiei Beneficiarului de a se conforma aceastei Clauze.


8. Valabilitatea şi exactitatea informaţiilor cu caracter personal

Unele caracteristici disponibile pe site-ul Web al VisaPro.ca pot necesita o înregistrare sau un abonament. În plus, cele mai multe dintre Serviciile oferite de VisaPro.ca necesită ca anumite formulare să fie completate, inclusiv fără limitare un formular de evaluare şi un formular de contract de prestări servicii în majoritatea cazurilor. Dacă Beneficiarul se înregistrează sau se abonează la astfel de funcţionalităţi, sau consimte să contracteze VisaPro.ca pentru orice Serviciu, acesta este obligat să furnizeze informaţii exacte şi actuale cu caracter personal şi să actualizeze prompt astfel de informaţii când trebuie, pentru a se asigura că acestea sunt tot timpul corecte şi complete. Introducerea de informaţii eronate/incomplete sau false/denaturate este strict interzisă. Nerespectarea obligaţiei de a actualiza prompt informaţiile personale sau legate de un statut inclusiv dar nelimitându-se la, modificarea în componenţa familiei şi/sau starea civilă, schimbarea stării medicale şi schimbarea statutului juridic/penal, şi/sau introducerea de informaţii eronate/incomplete sau false/denaturate ar putea nu numai să justifice închiderea imediată a contului său şi/sau întreruperea imediată a oricărei relaţii de afaceri sau contract de prestări servicii cu VisaPro.ca cum se stipulează în Clauza „Rezilierea”, dar ar putea, de asemenea, împiedica Beneficiarul să obţină orice document/statut solicitat de la autorităţile de imigrare şi cetăţenie.


9. Restricţii privind utilizarea de material şi informaţii

Tot materialul şi informaţiile („Conţinutul”) disponibil pe site-ul Web al VisaPro.ca şi formularele inclusiv stilul în care astfel de Conţinut este prezentat, este protejat de legea canadiană şi legile internaţionale ale dreptului de autor. VisaPro.ca, în numele societăţilor sale afiliate şi/sau a furnizorilor de conţinut, revendică toate drepturile de proprietate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, pentru acest Conţinut şi nimănui inclusiv Beneficiarului nu îi este permis să încalce aceste drepturi.

VisaPro.ca acordă tuturor beneficiarilor săi, inclusiv Beneficiarului o licenţă limitată, non-exclusivă şi non-transferabilă de a folosi şi afişa pe computerul lor sau pe alt dispozitiv electronic de acces, Conţinutul numai pentru uzul personal şi non-comercial, cu condiţia că acesta să nu modifice Conţinutul. Este strict interzis de a reproduce, a efectua lucrări derivate, retransmite, distribui, vinde, publica, difuza sau a pune la dispoziţie în orice fel oricare parte a Conţinutui obţinut prin intermediul site-ului Web sau prin formularele VisaPro.ca şi acest lucru prin orice mijloace, mecanic sau electronic (prin intermediul oricărui sistem de stocare şi recuperare a informaţiei sau prin email), fără acordul scris explicit din partea unui reprezentant autorizat legal al VisaPro.ca.


10. Politica de transparenţă şi divulgarea preţurilor

Este politica VisaPro.ca să opereze în cadrul unei politici de transparenţă, prin dezvăluirea loială a Serviciilor sale, a pachetelor sale soluţie, a capacităţilor şi limitărilor sale, şi a preţurilor. Prin urmare, VisaPro.că consimte să se pună într-o poziţie vulnerabilă din punct de vedre comercial comparativ cu alte firme care nu dezvăluie pe deplin şi în mod transparent serviciile lor, soluţiile, capacităţile şi limitările, şi preţurile. După cum se stipulează în Clauza „Restricţii privind utilizarea de material şi informaţii”, VisaPro.ca acordă tuturor Beneficiarilor săi, o licenţă limitată, non-exclusivă şi non-transferabilă de a folosi şi afişa pe computerul lor sau pe alt dispozitiv electronic de acces, Conţinutul numai pentru uzul personal şi non-comercial. Este strict interzis de a reproduce, a efectua lucrări derivate, retransmite, distribui, vinde, publica, difuza sau a pune la dispoziţie în orice fel oricare parte a Conţinutui cu privire la Serviciile VisaPro.ca, a pachetelor soluţie, a capacităţilor şi limitărilor sale, şi a preţurilor fără acordul scris explicit din partea unui reprezentant autorizat legal al VisaPro.ca. Este politica VisaPro.ca să-şi protejeze proprietatea intelectuală şi ca atare, VisaPro.ca va urmări în justiţie în măsura permisă de lege pe oricine, persoane individuale şi personalităţi juridice deopotrivă, care încearcă să-i fure proprietatea, care foloseşte orice practici comerciale neloiale şi/sau care face uz de spionaj economic cu scopul de a obţine orice fel de avantaje competitive neloiale, inclusiv fără limitare evaluarea comparativă a preţurilor (benchmarking), care rezultă parţial sau în întregime din transparenţa politicii VisaPro.ca.


11. Mărci de comerţ (trademarks) şi denumiri comerciale aparţinând VisaPro.ca

Următoarea listă oferă un inventar actualizat de denumiri comerciale şi mărci de comerţ canadiene (adică, nume de servicii şi produse, logo-uri şi mărci de design) deţinute de VisaPro.ca. Unele dintre elementele acestei liste ar putea fi de asemenea mărci de comerţ sau denumiri comerciale, înregistrate sau nu, în alte ţări. În cele din urmă, unele ar putea fi devize concepute de către VisaPro.ca. Vă rugăm să reţineţi că legile referitoare la utilizarea şi marcarea mărcilor de comerţ şi denumirilor comerciale variază de la o ţară la alta. Această listă nu este exhaustivă; faptul că o marcă de comerţ sau o denumire comercială nu apare aici nu înseamnă că aceasta nu este utilizată de VisaPro.ca, nu este comercializată în mod activ şi/sau nu este semnificativă în cadrul pieţei respective.

 
 • VisaPro.ca
 • VisaPro.ca - Canadian Immigration Consultants (CIC)
 • VisaPro.ca - Consultants en immigration canadienne (CIC)
 • VisaPro.ca - Consultanţii in imigrare canadiană (CIC)
 • VisaPro.ca - Canadian Immigration Consultants
 • VisaPro.ca - Consultants en immigration canadienne
 • VisaPro.ca - Consultanţii in imigrare canadiană
 • VisaPro.ca - CIC
 • VisaPro.ca Inc.
 • VisaPro - CIC
 • VisaPro Inc.
 • VisaPro
 • VP-CIC
 • Technical file review
 • Revue technique du dossier
 • Verificarea tehnică a dosarului
 • T.F.R.
 • R.T.D.
 • V.T.D.
 • Eligibility coaching plan
 • Plan de mentorat à l’éligibilité
 • Mentoring plan de eligibilitate   
 • E.C.P.
 • P.M.É.
 • M.P.E.
 • Step-by-step file build-up
 • Montage du dossier étape par étape
 • Constituirea dosarului pas cu pas.
 • SbS.F.Bu.
 • M.D.Épé.
 • C.D.Pcp.
 • Complete file build-up
 • Montage complet du dossier
 • Constituirea integrală a dosarului
 • C.F.Bu.
 • M.C.D.
 • C.I.D.
 • We are your first step!
 • Nous sommes votre première étape!
 • Noi suntem primul pas al dvs.!
 • We show you the way!
 • On vous aiguille sur la bonne voie!
 • Noi va arătăm drumul!
 • Make it Happen with VisaPro.ca!
 • Réalisez-vous grâce à VisaPro.ca!
 • Realizaţi-vă cu VisaPro.ca!
 • By your side till the end!
 • À vos côtés jusqu’au bout!
 • Lângă dvs. până la sfârşit!
 • Your guide through your journey!
 • Votre guide tout au long de votre périple!
 • Ghidul dvs. de-a lungul călătoriei!
 • With VisaPro.ca, your dream finally comes true!
 • Grâce à VisaPro.ca, vos rêves se réalisent enfin!
 • Cu VisaPro.ca visul dvs. devine în sfârşit realitate!

 

12. Directive pentru utilizarea loială şi de referinţă pentru mărcile de comerţ (trademarks) şi denumirile comerciale ale VisaPro.ca

Mărcile de comerţ ale VisaPro.ca includ toate logo-urile, precum şi serviciile sale şi numele de produse. VisaPro.ca se interesează îndeaproape de conceperea, promovarea şi protecţia mărcilor sale de comerţ şi îşi rezervă toate drepturile de proprietate.

 1. Utilizarea de logo-uri VisaPro.ca

VisaPro.ca restricţioneză cu atenţie utilizarea logo-urilor sale. Nici o organizaţie sau individ inclusiv fără limitare Beneficiarul nu este autorizat să utilizeze logo-urile VisaPro.ca fără acordul scris explicit din partea unui reprezentant autorizat legal al VisaPro.ca.

 1. Utilizarea loială a mărcilor de comerţ şi a denumirilor comerciale ale VisaPro.ca

Utilizarea loială a mărcilor de comerţ şi a denumirilor comerciale ale VisaPro.ca, adică, utilizarea lor de către o terţă parte, fără permisiunea explicită în scris sau fără licenţă, este strict limitată la referinţele textuale ale mărcilor de comerţ şi denumirilor comerciale VisaPro.ca, cum ar fi nume de servicii şi produse, şi exclude toate logo-urile VisaPro.ca. În astfel de referinţe, respectivul, inclusiv fără limitare Beneficiarul, trebuie să fie onest, nu trebuie să critice şi nici să ia în derâdere VisaPro.ca, şi nu trebuie să inducă în eroare publicul. Orice referinţă trebuie să fie clară şi precisă cu privire la natura relaţiei, dacă există, între VisaPro.ca şi un individ sau o organizaţie, a serviciilor şi a produselor sale.


13. Protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia aplicabilă a dreptului de autor (cum ar fi Legea canadiană a drepturilor de autor şi similar cu Digital Millennium Copyright Act – DMCA)

Este politica VisaPro.ca să-şi protejeze proprietatea intelectuală şi, pe de altă parte, să respecte proprietatea intelectuală a altora şi, prin urmare, să răspundem la notificările de presupusă violare sau contrafacere (în continuare denumite în mod colectiv „contrafacere”) a conţinutului sau lucrării protejate de drepturile de autor (în continuare denumite în mod colectiv „Lucrare protejată”), dacă:

 • Respectiva Lucrare protejată este disponibilă pe un sistem, sau de la un astfel de sistem controlat sau operat de către sau pentru VisaPro.ca
 • VisaPro.ca, prin furnizarea sau folosirea unui dispozitiv de locaţie de informaţii, cum ar fi un director, index sau hyperlink, referă către sau leagă o terţă parte de un site Web care conţine respectiva Lucrare protejată

În cazul în care Beneficiarul susţine că Lucrarea protejată ar fi fost sau este în momentul de faţă contrafăcută, atunci el poate notifica atât VisaPro.ca cât şi furnizorul de servicii Internet printr-o notificare individuală. Această notificare trebuie să fie detaliată şi precisă, cu scopul de a identifica atât Lucrarea protejată care se presupune a fi contrafăcută cât şi lucrarea care se presupune a contraface Lucrarea protejată citată anterior, trebuie să conţină o declaraţie de bună credinţă, trebuie să conţină o declaraţie cum că informaţiile conţinute în notificare sunt exacte şi că, sub pedeapsa pentru sperjur, expeditorul este autorizat să acţioneze în numele presupusului proprietar al Lucrării protejate presupus contrafăcută, trebuie să fie semnată în mod corespunzător, şi trebuie să conţină coordonatele de contact valabile şi actuale pentru viitoarea corespondenţă.

Trebuie totuşi, reţinut faptul că Beneficiarul va fi pasibil pentru daune, inclusiv fără limitare daune interese, costurile procedurale şi onorariile avocaţilor, dacă acesta denaturează material că site-ul Web, formularele sau altă documentaţie a VisaPro.ca contraface Lucrarea sa protejată. Pentru cei în dubiu, VisaPro.ca recomandă consultarea unui avocat înainte de a întreprinde orice demers.

În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că în mod egal, Beneficiarul poate trimite o contra notificare în cazul în care el crede pe bună dreptate, că a fost acuzat pe nedrept de contrafacerea unei Lucrări protejate, sau în cazul în care conţinutul său sau lucrarea sa pretinsă legitimă a fost înlăturată sau dezactivată de un sistem controlat sau operat de către sau pentru VisaPro.ca.


14. Codul de conduită al utilizatorilor

În schimbul accesibilităţii şi utilizării site-ului Web al VisaPro.ca sau a oricăror dintre Serviciile sale, Beneficiarul trebuie să consimtă să respecte toate legile şi regulamentele aplicabile, şi toţi Termenii acestui Contract. Accesarea site-ului Web al VisaPro.ca sau folosirea serviciilor sale constituie o recunoaştere tacită că VisaPro.ca poate investiga orice încălcare a legii şi poate coopera cu autorităţile responsabile pentru aplicarea legii în urmărirea în justiţie a Beneficiarului în acestă privinţă. În plus, accesarea site-ului Web al VisaPro.ca sau folosirea serviciilor sale constituie o recunoaştere tacită de a evita:

 • Postarea, transmiterea, legarea sau distribuirea oricărui material sau informaţie care constituie, promovează sau încurajează un comportament care ar constitui o infracţiune penală sau presupune răspunderea civilă
 • Defăimarea, abuzarea, hărţuirea, ameninţarea sau încălcarea drepturilor legale ale altora
 • Postarea, transmiterea, legarea sau distribuirea oricărui material sau informaţii necorespunzătoare, defăimătoare, obscene sau ilegale 
 • Postarea, transmiterea, legarea sau distribuirea de orice informaţie, material sau software care conţine un virus, cancelbot, cal Troian, viermi informatici sau alte componente dăunătoare sau orice alte componente distrugătoare


15. Monitorizarea

Beneficiarul înţelege, acceptă şi este de acord că VisaPro.ca nu are nici o obligaţie de a monitoriza site-ul său Web. Cu toate acestea, Beneficiarul înţelege, de asemenea, acceptă şi este de acord că VisaPro.ca are dreptul de a-şi monitoriza site-ul şi de a dezvălui orice informaţii necesare pentru a respecta orice lege, regulament sau orice cerere guvernamentală, de a opera site-ul său Web sau orice Serviciu în mod corespunzător, sau de a se asigura de propria sa protecţie sau a Beneficiarilor săi, în conformitate cu Politica de confidenţialitate.


16. Consultarea şi descărcarea de conţinut

VisaPro.ca permite Beneficiarului să consulte şi să descărce diferite tipuri de Conţinut, inclusiv fişiere (cum ar fi formulare) şi imagini. Acest Conţinut este pus la dispoziţia Beneficiarului şi oferit sub licenţă de către VisaPro.ca Beneficiarului numai pentru uzul său personal şi non-comercial, după cum se stipulează în Clauza „Restricţii privind utilizarea de material şi informaţii”. Beneficiarul consimte să-şi asume toate riscurile asociate cu utilizarea de Conţinut sau cu faptul de a conta pe un astfel de Conţinut. Beneficiarul consimte totodată că VisaPro.ca, inclusiv furnizorii săi, nu vor fi în nici un caz consideraţi responsabili sau ţinuţi răspunzători, direct sau indirect, în niciun fel, pentru nici o pierdere sau prejudiciu de orice fel apărute ca urmare a utilizării, sau în legătură cu utilizarea de către Beneficiar a Conţinutului, sau a faptului de a conta pe un asfel de Conţinut, inclusiv a lipsei Conţinutului de a răspunde la nevoile, standardele sau aşteptările sale.


17. Propuneri de observaţii, sugestii şi/sau material

VisaPro.ca îşi îmbunătăţeşte continuu site-ul Web şi Serviciile şi documentaţia aferentă, şi dezvoltă constant noi concepte. În cazul în care Beneficiarul doreşte să ofere sugestii de îmbunătăţire sau adiţionale cu privire la site-ul Web al VisaPro.ca, a formei sale, a politicilor şi/sau a serviciilor sale, acesta este încurajat să facă acest lucru, dar orice observaţii şi sugestii vor fi supuse Termenilor stipulaţi în acest Contract. În niciun caz şi sub nici o formă, propunerea, voluntară sau nu, de observaţii, sugestii şi/sau de material către VisaPro.ca, va fi obiectul unei obligaţii de confidenţialitate sau compensaţii de vreun fel. Prin propunerea de orice observaţie, sugestie sau material, Beneficiarul renunţă automat la toate drepturile conexe potenţiale pe care acesta le-ar putea avea, garantează în mod irevocabil VisaPro.ca cum că observaţiile menţionate mai sus, sugestiile şi/sau materialul sunt proprietatea sa integrală şi exclusivă, şi garantează că VisaPro.ca este autorizată în mod legal să adopte, să pună în aplicare şi/sau să utilizeze, în întregime sau parţial, la propria discreţie observaţiile menţionate anterior, sugestiile şi/sau materialul, fără a mai obţine vreo altă autorizaţie sau licenţă de la proprietar sau de la vreo altă terţă parte. Pe de altă parte, VisaPro.ca nu este sub nici o formă obligată să adopte, să pună în aplicare şi/sau să folosească vreo observaţie, sugestie şi/sau material propus, şi nu este sub nici o formă obligată să confirme Beneficiarului primirea sau să facă vreun comentariu cu privire la o astfel de observaţie, sugestie şi/sau material propus.


18. Disponibilitate la scară mondială

VisaPro.ca nu garantează că site-ul său Web şi toate Serviciile sale sunt apropriate pentru toate locaţiile din afara Canadei şi nici faptul că acestea sunt disponibile. În plus, Conţinutul publicat de VisaPro.ca fie pe site-ul său Web sau în altă parte pe Reţea (World Wide Web), sau într-o formă materială, poate conţine referiri la Serviciile VisaPro.ca care nu sunt anunţate, disponibile şi/sau autorizate în anumite ţări. Astfel de referinţe nu implică faptul că VisaPro.ca intenţionează să anunţe, să pună la dispoziţie sau să vândă astfel de Servicii în aceste ţări.


19. Reprezentarea clienţilor

Orice organizaţie canadiană este autorizată din punct de vedere legal să ofere servicii de consultanţă şi reprezentare în aproape orice domeniu de expertiză. Specific în domeniul imigrării federale canadiene, deşi orice organizaţie canadiană sau reprezentant este autorizat în mod legal să ofere servicii de consultanţă şi reprezentare înainte de depunerea unei cereri, cerinţe stricte limitează oferta de servicii de consultanţă şi reprezentare în urma depunerii unei cereri în cazul în care o taxă este percepută de către respectiva organizaţie sau reprezentant. Reprezentanţii aplicanţilor care percep o taxă în schimbul serviciilor de reprezentare în urma depunerii unei cereri (în continuare denumiţi „Reprezentanţi plătiţi”) trebuie să fie înregistraţi la unul dintre organismele de reglementare adecvate ca să fie consideraţi legitimi (în continuare denumiţi „Reprezentanţi autorizaţi”): barourile canadiene provinciale/teritoriale, Chambre des notaires du Québec (Camera notarilor din Quebec) şi Societatea canadiană a consultanţilor în imigrare (SCCI). În schimb, orice reprezentant plătit care nu este corect înregistrat la unul dintre aceste organisme de reglementare este considerat nelegitim (în continuare denumiţi „Reprezentanţi neautorizaţi”). Este perfect legal pentru un consultant plătit şi neînregistrat să ofere clienţilor servicii profesioniste de consultanţă, atât timp cât aceste servicii plătite sunt efectuate înainte de depunerea unei cereri. În cazul în care acest consultant plătit şi neînregistrat ar oferi clienţilor servicii profesioniste de consultanţă şi după depunerea oficială a cererii, acesta ar fi considerat că încalcă legea (în continuare denumit „Reprezentant neautorizat în ilegalitate”). În general vorbind, doar o mică parte dintre aplicanţi trebuie să fie într-adevăr reprezentaţi în urma depunerii cererii lor.

Fără a fi înregistrată la vreunul dintre aceste organisme de reglementare, VisaPro.ca este în consecinţă autorizată din punct de vedere legal să ofere servicii până la depunerea unei cereri dar nu şi după depunerea acesteia. Prin vizitarea site-ului său Web şi/sau efectuarea de afaceri cu VisaPro.ca pentru rezidenţă temporară canadiană, imigrare canadiană (rezidenţă permanentă) şi/sau servicii conexe pentru cetăţenie canadiană, Beneficiarul înţelege, acceptă şi consimte limitările juridice menţionate anterior în ceea ce priveşte potenţiala sa reprezentare în faţa autorităţilor canadiene de imigrare şi cetăţenie.


20. Declaraţia falsă

După cum se stipulează în Clauza „Valabilitatea şi exactitatea informaţiilor cu caracter personal”, Beneficiarul care se înregistrează sau care se abonează la orice funcţionalitate a site-ului Web şi/sau consimte să contracteze VisaPro.ca pentru orice Serviciu este obligat să furnizeze informaţii exacte şi actuale cu caracter personal şi să actualizeze prompt astfel de informaţii când trebuie, pentru a se asigura că acestea sunt tot timpul corecte şi complete. Introducerea de informaţii eronate/incomplete sau false/denaturate este strict interzisă. VisaPro.ca nu poate fi trasă la răspundere pentru furnizarea de informaţii false sau eronate autorităţilor de imigrare şi cetăţenie dacă informaţiile respective false sau eronate au fost iniţial furnizate de către Beneficiar. VisaPro.ca se bazează în întregime pe buna-credinţă a Beneficiarului şi nu va verifica şi nici valida informaţiile furnizate de acesta.

Declaraţia mincinoasă prin omisiune (disimulare) şi/sau denaturare de fapte şi/sau falsificare de documente şi/sau utilizare de documente falsificate constituie un factor de inadmisibilitate care ar putea face aplicaţia Beneficiarului inadmisibilă în faţa autorităţilor canadiene de imigrare şi cetăţenie şi l-ar putea împiedica pe acesta să obţină orice document sau statut solicitat. Ar putea totodată justifica închiderea imediată a oricărui cont VisaPro.ca şi/sau întreruperea imediată a oricărei relaţii de afaceri sau Contract de prestări Servicii. VisaPro.ca nu va fi în nici un caz considerată responsabilă sau ţinută răspunzătoare, direct sau indirect, în niciun fel pentru niciun fel de pierdere sau prejudiciu de orice fel apărut ca urmare, sau în legătură cu neîndeplinirea obligaţiei Beneficiarului de a se conforma aceastei Clauze.


21. Enunţuri anticipative şi notă de avertizare

Cu excepţia discuţiilor şi informaţiilor istorice şi factuale, enunţurile formulate în cadrul site-ului Web al VisaPro.ca şi/sau orice documentaţie aferentă pot constitui enunţuri anticipative (forward-looking statements) în materie de rezidenţă temporară canadiană, imigrare canadiană (rezidenţă permanentă) şi/sau cetăţenie canadiană, sau orice alt domeniu de expertiză strâns legate de acestea. Aceste enunţuri implică o serie de riscuri, incertitudini, şi alţi factori care ar putea determina ca rezultatele efective reale să difere substanţial în raport cu aşteptările. Beneficiarul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să fie de acord cu această parte de risc şi de incertitudine, pentru a i se permite să folosească site-ul Web al VisaPro.ca şi/sau să contracteze VisaPro.ca pentru prestarea oricărui Serviciu.


22. Achiziţionarea de servicii de la VisaPro.ca

Unele servicii puse la dispoziţie de către VisaPro.ca pe site-ul său Web pot fi oferite contra cost („Servicii cu plată”). Deşi Serviciile cu plată în anumite circumstanţe pot fi oferite de VisaPro.ca pe baza unui abonament periodic, cele mai multe dintre ele sunt mai degrabă oferite pe baza unei utilizări pre-plătite. În cazul în care Beneficiarul alege să achiziţioneze un Serviciu cu plată, el va trebui să înţeleagă, să accepte, să respecte şi să fie de acord cu toţi Termenii inclusiv fără limitare includerile şi excluderile, descrise fie în cadrul paginii Web a respectivului Serviciu cu plată, în pagina Web cu Preţuri şi instrucţiuni, în pagina Web cu Lista de preţuri, în pagina Web cu Termenii şi condiţiile de utilizare şi toate politicile sale conexe, în formularul nostru de contract de prestări servicii şi/sau în cadrul oricărei alte pagini sau secţiuni relevante a site-ului Web al VisaPro.ca sau documentaţie, cum ar fi formularele de evaluare. Următoarea listă nu este nici exhaustivă, nici cuprinzătoare; faptul că un Termen nu apare nu înseamnă că acesta nu este semnificativ, sau obligatoriu:

 1. Beneficiarul este de acord să plătească toate taxele aplicabile pentru un astfel de Serviciu cu plată, inclusiv orice taxe asociate cu utilizarea unui astfel de Serviciu cu plată, împreună cu toate taxele aplicabile (în continuare denumite în mod colectiv ca „Taxe”). Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în descrierea respectivului Serviciu cu plată, Taxele pentru un Serviciu cu plată achiziţionat de către Beneficiar sunt pentru o singură persoană, în general vorbind, fie aplicantul principal, primul dependent, sau orice alt dependent suplimentar (al doilea, al treilea sau mai mulţi). Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în descrierea respectivului Serviciu cu plată, Taxele pentru un Serviciu cu plată achiziţionat de către Beneficiar sunt exigibile imediat (şi la începutul fiecărei perioade de reînnoire pentru abonamentul periodic, dacă este cazul), într-o singură tranşă, printr-o metodă valabilă de plată aleasă de către Beneficiar din rândul celor oferite în secţiunea Web Metode de plată. Toate preţurile sunt calculate în dolari canadieni (CAD). Plăţile pot fi făcute alternativ în euro (€) sau în lei romaneşti noi (RON). Ratele de schimb variază şi sunt stabilite zilnic, la cerere. Se mai pot aplica şi unele taxe minime de conversie. Toate Taxele sunt nerambursabile. VisaPro.ca îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea Taxelor pentru un Serviciu cu plată, sau modul în care aceste Taxe se calculează, şi de a institui oricând noi Taxe sau Termeni cu efect imediat în urma notificării Beneficiarului, fie prin postarea acestor schimbări pe paginile şi secţiunile Web relevante legate de utilizarea Serviciului cu plată sau prin orice alte mijloace de notificare aşa cum se stipulează în clauza „Modificări la Termenii acestui Contract”.
   
 2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în descrierea respectivului Serviciu cu plată şi/sau Lista de preţuri, toate Taxele referitoare la Serviciul cu plată achiziţionat de către Beneficiar pentru aplicantul principal şi pentru toţi dependenţii săi trebuie să fie plătite integral cu totul printr-o singură tranşă. În plus, Beneficiarul trebuie să indice în mod clar, atât în Contractul său şi în formularul său de evaluare, precum şi în comunicările sale cu VisaPro.ca prin e-mail sau prin orice alt mijloc, că cererile aplicantului principal şi a tuturor dependenţilor săi trebuie să fie procesate împreună de către VisaPro.ca. Nerespectarea acestei cerinţe poate avea ca rezultat, la discreţia exclusivă a VisaPro.ca, tratarea fiecărui caz în mod separat şi prin urmare percepându-se tariful întreg aplicat aplicantului principal în locul tarifelor reduse corespunzătoare, respectiv pentru primul dependent şi/sau pentru dependenţii suplimentari (al doilea, al treilea sau mai mulţi).
   
 3. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în descrierea respectivului Serviciu cu plată şi/sau Lista de preţuri, Taxele pentru un Serviciu cu plată achiziţionat de către Beneficiar reflectă doar Taxele care trebuie plătite către VisaPro.ca pentru un astfel de Serviciu specific oferit de VisaPro.ca. În aceste Taxe nu sunt incluse, şi trebuie plătite separat de către Beneficiar orice taxe suplimentare percepute de către Guvernul Canadei sau de o a terţa parte, inclusiv fără limitare de guvernul oricărei provincii sau teritoriu, clinică medicală şi instituţie de învăţământ, printre care dar nu numai:
  • Taxele de procesare percepute de Guvernul Canadei pentru orice serviciu/document de viză, de imigrare sau de cetăţenie
  • Taxele referitoare la evaluările de calificare datorate organismelor profesionale
  • Taxele de examinare medicală
  • Cheltuielile şi taxele pentru testele de limbă 
  • Cheltuielile de călătorie
  • Taxele de expediere 
  • Taxele de traducere 
  • Taxele de legalizare notarială şi certificare
 4. Prin abonarea, sau achiziţionarea, unui Serviciu cu plată, Beneficiarul garantează că:
  1. A împlinit vârsta majoratului în statul, provincia sau teritoriul în care locuieşte.
    
  2. Toate informaţiile prezentate sunt adevărate şi exacte.
    
  3. El este titularul legitim de drept al oricărui card de credit şi/sau oricărui cont indicat pentru achitarea Serviciului cu plată.
    
 5. În schimbul accesibilităţii la un Serviciu cu plată cât şi a utilizării lui, Beneficiarul înţelege, acceptă şi este de acord:
  1. Cu aceşti Termeni, inclusiv fără limitare cu Termenii prevăzuţi în Clauzele „Excluderea garanţiei” şi „Limitarea şi excluderea de răspundere”, prevăzute în prezentul Contract, precum şi cu orice Termeni care ar putea fi prevăzuţi în descrierea respectivului Serviciu cu plată.
    
  2. Că el este singurul responsabil pentru toate actele sau omisiunile comise prin intermediul contului său Web, al contului serviciului de plată, adrese de email sau prin orice alt cont sau coordonate pe care l-ar putea folosi sau poseda.
    
  3. Că Serviciul cu plată este numai pentru uzul său personal, non-comercial şi este de acord să nu revândă, distribuie, transfere, partajeze sau să utilizeze în vreun fel nici un Serviciu cu plată în scopuri comerciale de orice natură ar fi ele.
    
  4. Că VisaPro.ca îşi rezervă dreptul să specifice o dată de expirare pentru utilizarea oricărui cupon, credit sau reduceri oferite, dacă este cazul.
    
  5. Că VisaPro.ca îşi rezervă dreptul în orice moment, în mod discreţionar, de a suspenda sau anula contul acestuia şi/sau utilizarea Serviciului cu plată după cum se stipulează în Clauza „Rezilierea”, inclusiv fără limitare dacă şi când VisaPro.ca determină că Beneficiarul a încălcat sau încalcă oricare din Termenii acestui Contract şi/sau orice lege legată direct sau indirect de utilizarea site-ului Web al VisaPro.ca şi/sau Serviciu cu plată al VisaPro.ca, inclusiv dacă Taxele nu pot fi percepute prin cardul de credit sau contul indicat de către Beneficiar. Orice astfel de suspendare sau de reziliere se va adăuga, şi fără a aduce vreun prejudiciu, la drepturile şi recursurile la care VisaPro.ca ar putea avea dreptul, inclusiv de ordonanţă judecătorescă şi/sau alte recursuri în equity în faţa instanţelor.
    
 6. Beneficiarul înţelege, acceptă şi este de acord că toate relaţiile de afaceri cu VisaPro.ca trebuie să fie bazate pe buna credinţă. În consecinţă, Beneficiarul înţelege că este de datoria sa să respecte orice condiţii prezente şi viitoare sau instrucţiuni, implicite sau explicite, care ar putea fi furnizate de către VisaPro.ca, de Guvernul Canadei sau orice altă terţă parte prin orice mijloace, mecanice, verbale sau electronice, inclusiv fără limitare să respecte termenele de depunere a unei cereri, valabilitatea şi autenticitatea documentaţiei justificative, şi acurateţea şi meticulozitatea oricărei informaţii furnizate de Beneficiar către VisaPro.ca, Guvernului Canadei sau oricărei alte terţe părţi.
   

Beneficiarul înţelege, acceptă şi este de acord că nerespectarea oricăror Termeni din prezentul Contract inclusiv fără limitare a modalităţilor de plată ar putea justifica închiderea imediată a oricărui cont şi/sau întreruperea imediată a oricărei relaţii de afaceri cu VisaPro.ca, Contract şi/sau Serviciu cu plată al VisaPro.ca aşa cum se stipulează în Clauza „Rezilierea”.


23. Excluderea garanţiei

Beneficiarul înţelege pe deplin, acceptă şi este de acord că:

 1. Site-ul Web al VisaPro.ca este furnizat „ca atare” şi „aşa cum este el disponibil”, şi că VisaPro.ca nu oferă nici o garanţie, implicit sau explicit, că site-ul său Web va fi disponibil fără întrerupere, în timp util, sigur sau fără erori sau că numitul site Web sau că rezultatele obţinute în urma utilizării sale vor îndeplini cerinţele sau aşteptările Beneficiarului.
   
 2. Serviciile cu plată ale VisaPro.ca, inclusiv fără limitare toate pachetele soluţie şi serviciile de urgenţă, sunt furnizate pe principiul „ca atare” şi „aşa cum sunt ele disponibile”, şi că VisaPro.ca nu oferă nici o garanţie, implicit sau explicit, că Serviciile cu plată vor fi livrate la timp sau fără erori sau că aceste Servicii cu plată sau că rezultatele obţinute în urma utilizării acestora vor satisface cerinţele sau aşteptările Beneficiarului, inclusiv fără limitare legate de admisibilitatea sau eligibilitatea sa pentru o categorie de servicii specifică.
   
 3. VisaPro.ca nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun refuz, ca rezultat al utilizării unui Serviciu cu plată dacă la sfârşitul procesului de aplicare, Beneficiarul şi/sau aplicantul principal şi/sau unul sau mai mulţi dependenţi nu obţine statutul dorit, de rezident temporar, de rezident permanent (imigrant) sau de cetăţean canadian. Decizia de a acorda vizele sau cetăţenia aparţine exclusiv Guvernului Canadei, după o examinare aprofundată a fiecărui caz; VisaPro.ca nu poate şi în consecinţă nu promite Beneficiarului sau altcuiva că acesta şi/sau membrii familiei dependenţi de acesta, vor primi o viză, un statut specific sau cetăţenia canadiană la sfârşitul procesului de aplicare.


24. Limitarea şi excluderea de răspundere

Beneficiarul înţelege pe deplin, acceptă şi este de acord că VisaPro.ca nu va fi considerată responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, în niciun fel, pentru nici o pierdere sau prejudiciu de orice fel apărute ca urmare a utilizării, sau în legătură cu utilizarea Serviciilor VisaPro.ca, sau a faptului de a conta pe Serviciile VisaPro.ca, inclusiv a lipsei acestor Servicii de a răspunde la nevoile, standardele sau aşteptările sale.

Beneficiarul, în continuare înţelege, acceptă şi este de acord în mod expres, că în nici un caz VisaPro.ca, inclusiv societăţile sale afiliate, nu vor fi răspunzătoare pentru nici un fel de daune, inclusiv fără limitare pentru niciun incident, consecinţă, daune speciale sau punitive, directe sau indirecte, chiar dacă aceste daune au dus la o pierdere de profit, de economii, de fond comercial sau de orice alt element tangibil sau intangibil, indiferent dacă VisaPro.ca a fost sau nu înştiinţată sau ar fi putut prevedea într-un fel posibilitatea unor asemenea daune care decurg din sau în legătură cu:

 1. Utilizarea, incapacitatea de a utiliza şi/sau performanţa site-ului Web al VisaPro.ca.
   
 2. Utilizarea, performanţa şi/sau rezultatele obţinute de la oricare Serviciu cu plată al VisaPro.ca.
 3. Orice altă chestiune referitoare la site-ul Web al VisaPro.ca. şi/sau la Serviciile sale.
   

Beneficiarul, în mod expres, înţelege, acceptă şi recunoaşte că VisaPro.ca a încheiat acest acord, şi i-a oferit şi/sau îi va oferi acces la site-ul Web al VisaPro.ca şi/sau la Conţinut şi/sau i-a furnizat şi/sau îi va furniza Servicii, în baza Termenilor stipulaţi în acest Contract, inclusiv fără limitare a Termenilor stipulaţi în Clauza „Excluderea garanţiei”, şi că toate aceste Condiţii constituie fundamentul esenţial al acordului dintre Beneficiar şi VisaPro.ca.

Beneficiarul, în mod expres, înţelege, acceptă şi este de acord că Termenii stipulaţi în acest Contract inclusiv fără limitare a Termenilor stipulaţi în Clauza „Excluderea garanţiei”, vor rămâne în vigoare şi vor continua să se aplice chiar şi în cazul unei încălcări fundamentale, a neatingerii scopului esenţial al Contractului, de nereuşită a oricărui recurs exclusiv sau de reziliere a prezentului Contract.


25. Despăgubire

Beneficiarul este de acord să apere, să despăgubească şi să absolve de orice îndatorire VisaPro.ca, societăţile sale afiliate, deţinătorii săi de licenţă, precum şi pe fiecare dintre angajaţii acestora, ofiţeri, directori, proprietari şi agenţi, inclusiv orice terţă parte menţionată pe site-ul Web al VisaPro.ca sau în orice altă documentaţie aferentă, referitor la orice cerere, acţiune sau revendicare, inclusiv fără limitare onorarii rezonabile ale avocaţilor şi contabililor, rezultând din sau legate de:

 1. Încălcarea Beneficiarului a oricărei Clauze din acest Contract.
   
 2. Accesul Beneficiarului la sau utilizarea de către Benefiar a site-ului Web al VisaPro.ca, a Conţinutului şi/sau a Serviciilor sale.
   
 3. Utilizarea, publicarea, comunicarea sau distribuirea de către Beneficiar a oricărei parte de Conţinut disponibil pe sau prin intermediul site-ului Web al VisaPro.ca sau obţinut prin oricare dintre Serviciile sale sau a documentaţiei aferente, sau încrederea accordata de către Beneficiar acestora.
   

Beneficiarul va depune toate eforturile sale de a coopera cu VisaPro.ca în apărarea împotriva oricăror reclamaţii. VisaPro.ca îşi rezervă dreptul, pe propria cheltuială, de a asigura apărarea exclusivă şi controlul în ceea ce priveşte orice chestiune de altfel subiect al unei despăgubiri de către Beneficiar.


26. Traduceri

Cele două limbi oficiale ale Canadei sunt franceza si engleza; pentru majoritatea serviciilor oferite de VisaPro.ca, este necesară cunoaşterea a cel puţin uneia dintre cele două limbi oficiale. Cu toate că limba principală utilizată de către VisaPro.ca este engleza, anumite texte pe site-ul Web şi/sau în cadrul documentaţiei referitoare la Servicii ar putea fi disponibile şi în alte limbi decât engleza, cum ar fi limba franceză şi/sau română. Deşi în majoritatea cazurilor acest text ar fi tradus de către o persoană, acesta ar putea fi de asemenea tradus numai prin software-ul computerului fără nici o intervenţie sau verificare umană. Toate traducerile sunt oferite Beneficiarului că pe o faciliate, şi VisaPro.ca nu face nici un angajament cu privire la acurateţea sau completitudinea vreunei traduceri, generate sau nu de un computer sau efectuate şi/sau revizuite sau nu de către o persoană.


27. Legea aplicabilă

Site-ul Web al VisaPro.ca şi Serviciile sale sunt controlate şi operate de birourile sale din Montreal, Quebec, Canada. Prin urmare, aceşti Termeni vor fi interpretaţi şi guvernaţi de legile în vigoare în [provincia] Quebec, Canada. În cazul în care apare vreo controversă, reclamaţie sau dispută care nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, fiecare parte este de acord să se supună autorităţii instanţelor judecătoreşti din Quebec şi să renunţe la orice obiecţie originară de loc. Limba de procedură trebuie să fie franceza sau engleza, la discreţia VisaPro.ca. În cazul în care accesarea site-ului Web al VisaPro.ca se face de la o locaţie din afara Canadei, este responsabilitatea Beneficiarului să se asigure să fie în conformitate cu toate legile aplicabile locului; VisaPro.ca nu va fi considerată responsabilă pentru nici o violare, încălcare, sau infracţiune care rezultă din accesarea site-ului Web al VisaPro.ca de către oricine, inclusiv fără limitare de către Beneficiarul de la o locaţie din afara Canadei.


28. Arbitrarea şi soluţionarea litigiilor

Cu excepţia cazurilor interzise de legea aplicabilă, VisaPro.ca îşi rezervă dreptul de a recurge la un organism de arbitrare reglementat de legea din Quebec, privat şi confidenţial, în faţa unui arbitru unic numit să ia o hotărâre cu caracter obligatoriu şi fără apel, la Montreal, Quebec, Canada, pentru soluţionarea definitivă (cu excluderea instanţelor), a oricărei controverse, reclamaţii sau dispute ce nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, care decurge din sau cu referire la aceşti Termeni, la utilizarea de către reclamant a site-ului Web al VisaPro.ca şi/sau a Serviciilor sale, sau a oricărei relaţii care rezultă din aceşti Termeni, inclusiv fără limitare executarea, încălcarea, existenţa sau valabilitatea aspectelor prevăzute în aceşti Termeni. În acest caz, limba utilizată în cadrul procedurii trebuie să fie franceza sau engleza, la discreţia VisaPro.ca, iar arbitrul va trebui să fie o persoană care să aibă o pregătire în drept şi care să posede totodată o vastă experienţă în domeniul tehnologiei informaţiei, precum şi în materie de imigrare canadiană, şi care să fie independent de cele două părţi în cauză. Orice astfel de cerere va fi arbitrată în mod individual, şi nu trebuie să fie incorporată în niciun arbitraj raportându-se unei alte reclamaţii, controverse sau dispute a unei alte părţi. Beneficiarul înţelege, acceptă şi este de acord să renunţe la orice drept pe care l-ar putea avea de a intenta sau să ia parte la orice acţiune de recurs colectiv împotriva VisaPro.ca legate de orice reclamaţie şi, dacă este cazul, el este de asemenea de acord, să excludă orice proceduri de recurs colectiv împotriva VisaPro.ca. Fiecare parte va suporta o parte egală (jumătate) din taxele de arbitraj şi costurile implicate, şi fiecare parte este responsabilă pentru taxele propriului avocat. Fără a aduce atingere la cele de mai sus, VisaPro.ca îşi rezervă dreptul de a urmări prin ordin de interzicere şi/sau alte remedii în equity în faţa instanţelor, protecţia drepturilor sale de proprietate intelectuală şi a informaţiilor confidenţiale.


29. Rezilierea

Beneficiarul înţelege, acceptă si este de acord că VisaPro.ca, la unica şi propria sa discreţie, poate în mod unilateral şi fără preaviz, să suspende sau să rezilieze orice Contract sau relaţie de afaceri şi să îndepărteze şi să şteargă orice informaţie sau conţinut legat de un astfel de Contract sau relaţie de afaceri în cazul în care şi atunci când VisaPro.ca stabileşte că Beneficiarul a încălcat sau încalcă vreunul din Termenii acestui Contract şi/sau vreo lege legată direct sau indirect, de utilizarea site-ului Web al VisaPro.ca şi/sau de Serviciile sale şi/sau a domeniilor de rezidenţă temporară canadiană, imigrare canadiană (rezidenţă permanentă) şi/sau cetăţenie canadiană, sau orice alt domeniu în strânsă legătură cu acestea. Beneficiarul, în continuare, este de acord că VisaPro.ca nu va fi considerată răspunzătoare sau trasă la răspundere nici de către el şi de către nici o altă persoană ca rezultat al unei astfel de suspendări sau rezilieri.

În plus, Beneficiarul înţelege, acceptă şi este de acord că VisaPro.ca, la unica şi propria sa discreţie, poate în mod unilateral şi fără preaviz, să suspende sau să rezilieze contul acestuia sau utilizarea lui, sau accesul la site-ul Web al VisaPro.ca şi să îndepărteze şi să şteargă orice informaţie sau conţinut legat de un astfel de cont sau utilizare a site-ului Web al VisaPro.ca în cazul în care şi atunci când VisaPro.ca stabileşte că Beneficiarul a încălcat sau încalcă vreunul din Termenii acestui Contract şi/sau vreo lege legată direct sau indirect, de utilizarea site-ului Web al VisaPro.ca. Beneficiarul, în continuare, este de acord că VisaPro.ca nu va fi considerată răspunzătoare sau trasă la răspundere nici de către el şi de către nici o altă persoană că rezultat al unei astfel de suspendări sau rezilieri.

Orice astfel de suspendare sau de reziliere se va adăuga, şi fără a aduce vreun prejudiciu, la drepturile şi recursurile la care VisaPro.ca ar putea avea dreptul, inclusiv de ordonanţă judecătorescă şi/sau alte recursuri în equity în faţa instanţelor.

În cazul în care Beneficiarul este nemulţumit de site-ul Web al VisaPro.ca sau de oricare dintre Serviciile sale, sau de vreo Clauză, Termen, regulă, politică sau practică a VisaPro.ca în legătură cu operarea site-ului Web citat anterior şi al Serviciilor sale, singurul şi unicul său remediu este acela de a înceta să folosească orice site Web al VisaPro.ca şi/sau al Serviciilor sale.


30. Integralitatea Contractului

Prezentul Contract, împreună cu orice alt contract, acord şi anexă la care se face referire, constituie expresia finală, completă şi exclusivă a tuturor Termenilor care leagă în mod obligatoriu toate părţile împreună. Acest Contract înlocuieşte orice contract anterior, acord şi anexă cu privire la subiectul în cauză la care nu se face referire în mod explicit. Nici una dintre părţi, inclusiv fără limitare Beneficiarul, nu a fost de acord cu acest contract pe baza unui alt contract, acord, promisiune, angajament sau garanţie, altele decât cele menţionate explicit, incluse şi descrise în cadrul acest Contract.


31. Separabilitatea acestor Termeni şi condiţii

Dacă vreunul dintre Termenii (sau părţi ai acestora) prezentului Contract sunt determinaţi a fi nuli, nevalizi sau inaplicabili de către o instanţă judecătorească competentă, o astfel de parte neaplicabilă va fi limitată sau eliminată într-o măsură minimă strict necesară, astfel încât o asemenea decizie să nu afecteaze restul acestor Termeni (sau părţi ai acestora), care vor rămâne în continuare executorii şi pe deplin aplicabili din punct de vedere juridic.


32. Modificări la Contract

VisaPro.ca îşi rezervă dreptul exclusiv, la unica şi propria sa discreţie, de a-şi modifica în orice moment site-ul Web sau orice ofertă de Servicii, preţurile lor respective şi/sau oricare dintre caracteristicile lor intrinseci. În orice eventualitate şi având în vedere toate aceste lucruri, orice amendament la prezentul Contract va fi înţeles, acceptat, aprobat şi semnat de toate părţile. Nici un eveniment, incident, utilizare personalizată sau comercială nu poate fi considerată a modifica prezentul Contract şi/sau oricare dintre Clauzele sale şi/sau oricare dintre Termenii săi implicit sau explicit, odată ce s-a convenit asupra lor şi/sau s-au semnat de către părţi.


33. Dispoziţii suplimentare

Acest acord este strict personal; Beneficiarul nu poate în niciun fel atribui, ceda sau da nici unei alte persoane, înrudite sau nu cu acesta, drepturile sau obligaţiile, stipulate în prezentul Contract, şi nici nu poate să se sustragă în vreun fel de la acestea.

Lipsa insistenţei VisaPro asupra oricărui drept, obligaţie sau Termen relevant din prezentul Contract sau lipsa aplicării stricte a unui drept, a unei astfel de obligaţie sau Termen, nu trebuie să constituie sau să fie interpretată ca o renunţare la orice astfel de drept, obligaţie sau Termen.

VisaPro.ca îşi rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod specific şi explicit în prezentul Contract. În caz de ambiguitate, incertitudine şi/sau de neatribuire a vreunui drept, orice licenţă acordată şi/sau orice contract implicit sau explicit conclus şi/sau semnat trebuie să fie interpretat în favoarea VisaPro.ca.

VisaPro.ca ar putea folosi roboţi automaţi pentru a comunica cu Beneficiarul prin email. În astfel de cazuri, Beneficiarul trebuie să considere fiecare răspuns generat automat numai ca pe o confirmare de primire a mesajului său, şi în nici într-un caz ca pe un accept din partea VisaPro.ca de a desfăşura afaceri cu acesta sau cu o terţă parte.


34. Modificări la Termenii prezentului Contract

Termenii prezentului Contract s-ar putea modifica ocazional. VisaPro.ca îşi rezervă dreptul, la unica şi propria sa discreţie, de a modifica, adăuga sau suprima secţiuni ale acestui Contract în orice moment. 

Dacă au fost făcute astfel de modificări, VisaPro.ca ar putea publica un anunţ referitor la schimbările efectuate fie pe pagina de acasă, în pagina de ştiri sau în altă parte pe site-ul său Web. Decizia discreţionară de a posta un anunţ sau nu va depinde de gradul de modificare efectuat. Formularul nostru de contract de prestări servicii va fi actualizat sistematic după orice modificare adusă acestor Termeni. Nici una dintre modificările aduse acestor Termeni nu se vor aplica retroactiv în cazul contractelor concluse implicit sau explicit şi/sau semnate înainte de a se face modificările menţionate anterior.

Dacă Beneficiarul este îngrijorat de subiectele din cadrul prezentului Contract, ar trebui să citească toate Clauzele înainte de fiecare utilizare a site-ului şi/sau contractare a VisaPro.ca pentru orice Servicii. Orice întrebare sau problemă legată de aceşti Termeni ar trebui să fie semnalată unui reprezentant autorizat legal al VisaPro.ca. Beneficiarul nu trebuie să ezite să ia Contact cu VisaPro.ca şi să explice în amănunt natura întrebării sau a neliniştii sale.N.B.V-aţi pierdut? Verificaţi Planul site-ului pentru a reveni pe drumul cel bun!
Derutaţi de jargonul tehnic? Verificaţi Întrebări frecvente pentru a vă recăpăta zâmbetul!